Stödmottagarregistret för punktskatt – anvisningar

För att använda tjänsten (registrera sig)

måste man identifiera sig.