Skattedeklaration på nätet – företag och samfund

E-tjänsten MinSkatt

I MinSkatt kan du lämna in skattedeklarationerna för samfund och samfällda förmåner 4, 6, 6B, 6C och 6U och bilagor till dessa. I MinSkatt kan skattedeklarationer lämnas in t.ex. för

  • aktiebolag 
  • andelslag 
  • bostads- och fastighetssamfund 
  • föreningar 
  • stiftelser 
  • statliga inrättningar 
  • kommuner 
  • församlingar

Deklarera i MinSkatt

E-tjänsten MinSkatt (skatt.fi/minskatt) ersatte Samfundens skattedeklarationstjänst i november 2017. Läs mer om MinSkatt.

Lomake.fi

I blankettjänsten Lomake.fi kan du lämna in följande skattedeklarationer samt bilagor till dessa::

Bilageblanketter:

Bland uppgifterna som sparats i Lomake.fi kan du läsa blanketter som du har skickat till Skatteförvaltningen. Du kan utnyttja de sparade blanketterna när du t.ex. måste ändra på uppgifter som du redan lämnat in. På Lomake.fi-underlaget sparade blankettuppgifter kan användaren läsa via Suomi.fi-tjänsten.

Ilmoitin.fi

I webbtjänsten Ilmoitin.fi kan man skicka skattedeklarationerna för alla företagsformer (blanketterna 2, 2C, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C och 6U och bilagor). Deklareraren måste dock ha en fil som ekonomiprogrammet skapat för deklarationen.

Tyvi-tjänsteleverantörer

Deklarationen eller anmälan kan lämnas in på en webblankett eller i en fil också via andra Tyvi-tjänsteleverantörer:

Tyvi-tjänsteleverantörers deklarationstjänster kan vara avgiftsbelagda.

Anvisningar

Läs anvisningen om hur bilagorna ska namnges: Elektroniska bilagor för den elektroniska inkomstskattedeklaratione (pdf)

Noggrannare anvisningar om hur du lämnar in skattedeklarationsblanketterna 4, 6, 6B och 6C elektroniskt finns på sidan