Skattedeklaration på nätet – företag och organisationer

E-tjänsten MinSkatt

Du kan lämna in skattedeklarationen för företag och organisationer med bilagor i tjänsten MinSkatt. Där kan du också lämna in skattedeklarationen för jordbruk och för skogsbruk.

Deklarera i MinSkatt

Ilmoitin.fi

I webbtjänsten Ilmoitin.fi kan man skicka skattedeklarationerna för alla företagsformer (blanketterna 2, 2C, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C och 6U och bilagor). Deklareraren måste dock ha en fil som ekonomiprogrammet skapat för deklarationen.

Tyvi-tjänsteleverantörer

Deklarationen eller anmälan kan lämnas in på en webblankett eller i en fil också via andra Tyvi-tjänsteleverantörer:

Tyvi-tjänsteleverantörers deklarationstjänster kan vara avgiftsbelagda.

Anvisningar

Läs anvisningen om hur bilagorna ska namnges: Elektroniska bilagor för den elektroniska inkomstskattedeklarationer (pdf)

Noggrannare anvisningar om hur du lämnar in skattedeklarationsblanketterna elektroniskt finns på sidan: