Skattedeklaration på nätet – företagskund

Samfundens skattedeklarationstjänst

I Samfundens skattedeklarationstjänst kan man lämna in skattedeklarationen inklusive bilageuppgifter för till exempel aktiebolag, andelslag, bostads- och fastighetssamfund och föreningar.

Suomi.fi

På Suomi.fi kan man lämna in följande skattedeklarationer och deras bilageblanketter (webblanketterna för 2016 publiceras senare):

  • 2 Skattedeklaration för jordbruk
  • 2C Skattedeklaration för skogsbruk
  • 5 Skattedeklaration för rörelseidkare och yrkesutövare  
  • 6A Skattedeklaration för näringssammanslutning.

Ilmoitin.fi

Skattedeklarationerna för alla företagsformer (blanketterna 2, 2C, 4, 5, 6, 6A, 6B och 6C inklusive bilagor) kan skickas som en fil via webbtjänsten Ilmoitin.fi om företaget har en fil som skapats av ett ekonomiprogram för deklarationen.

Tyvi-tjänsteleverantörer

Deklarationen eller anmälan kan lämnas in på en webblankett eller i en fil också via andra Tyvi-tjänsteleverantörer:

Anvisningar

Läs anvisningen om hur bilagorna ska namnges: Elektroniska bilagor för den elektroniska inkomstskattedeklaratione (pdf)

Noggrannare anvisningar om hur du lämnar in skattedeklarationsblanketterna 4, 6, 6B och 6C elektroniskt finns på sidan

Sidan har senast uppdaterats 17.4.2017