Kontroll av företagets registeruppgifter

Företagets registeruppgifter kan kontrolleras i informationstjänsten av företags- och organisationsdatasystemet.

Du kan kontrollera uppgifterna om förskottsuppbördsregistreringen och momsskyldigheten även i webbtjänsten Ilmoitin.fi.I webbtjänsten kan du kontrollera flera företags uppgifter på en gång. Tjänsten är avgiftsfri och inloggningen sker med Katso-koder.

Hjälpverktygen för webbtjänsten Ilmoitin.fi (www.ilmoitin.fi > Anvisningar och hjälpmedel > Hjälpverktyg)