Varför lyckas jag inte att lägga till en bilaga till min skattedeklaration?

När du kompletterar uppgifter i MinSkatt behöver du vanligtvis inte lägga till några bilagor. Det räcker med att du själv förvarar verifikaten och kvittona och anger exempelvis avdragsbeloppet i det fält som är avsett för avdraget. Skatteförvaltningen ber vid behov tilläggsuppgifter om exempelvis hushållsavdraget eller kostnaderna för förvärv av inkomst som du deklarerat.

När det gäller vissa inkomster eller avdrag är det möjligt att lägga till en bilaga (t.ex. resekostnader inom specialbranscher eller överlåtelse av värdepapper). När du deklarerar dessa uppgifter syns punkten Bilagor och ”Lägg till en fil” i MinSkatt.