Vanliga frågor om MinSkatt

Varför kan jag inte spara min skattedeklaration som halvfärdig i MinSkatt?

Du behöver inte deklarera alla uppgifter på en gång, utan du kan lägga till och korrigera uppgifterna flera gånger. Kom ihåg att alltid skicka skattedeklarationen när du har lagt till eller korrigerat uppgifter. Om du vill ändra eller lägga till uppgifter ska du öppna skattedeklarationen på nytt för att lämna mera uppgifter. Uppgifterna som du har lämnat om inkomster och avdrag syns alltid som förhandsifyllda uppgifter från och med nästa dag.

Varför lyckas jag inte att lägga till en bilaga till min skattedeklaration?

När du kompletterar uppgifter i MinSkatt behöver du vanligtvis inte lägga till några bilagor. Det räcker med att du själv förvarar verifikaten och kvittona och anger exempelvis avdragsbeloppet i det fält som är avsett för avdraget. Skatteförvaltningen ber vid behov tilläggsuppgifter om exempelvis hushållsavdraget eller kostnaderna för förvärv av inkomst som du deklarerat.

När det gäller vissa inkomster eller avdrag är det möjligt att lägga till en bilaga (t.ex. resekostnader inom specialbranscher eller överlåtelse av värdepapper). När du deklarerar dessa uppgifter syns punkten Bilagor och ”Lägg till en fil” i MinSkatt.

Jag kan inte skriva ut min deklaration i MinSkatt. Vad ska jag göra?

Läs anvisningar: Så här skriver du ut ett dokument och tillåter poppuppfönster i MinSkatt.

När kan jag kontrollera min förhandsifyllda skattedeklaration i MinSkatt?

Skattedeklarationerna skapas i slumpmässig ordning inom två veckor. De deklarationer som skapas först finns tillgängliga och kan kontrolleras och korrigeras i MinSkatt från och med 22.3.

Om du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, får du ett meddelande till din e-post om att skattedeklarationen kan kontrolleras. Skattedeklarationerna på papper börjar postas under vecka 13.

Om du korrigerar uppgifterna, ska du göra kompletteringarna senast på den utsatta dagen. Din utsatta dag anges i MinSkatt och på deklarationsblankettens första sida. Den utsatta dagen är antingen 7.5, 14.5 eller 21.5.2019. Om uppgifterna i skattedeklarationen stämmer, behöver du inte göra någonting.

Jag har lämnat skattedeklarationen men den syns inte i MinSkatt. Varför?

Om du har lämnat skattedeklarationen via någon annan kanal än MinSkatt, såsom e-tjänsten Lomake.fi eller på papper, visas uppgifterna i MinSkatt först senare.

Om du har en påminnelse i MinSkatt om att deklarationen saknas men du har lämnat deklarationen via en annan kanal eller på papper, är påminnelsen onödig och tas bort när deklarationen tas till behandling.