Så här ser du oanvända krediteringar i MinSkatt

Om du har krediteringar (t.ex. betalningar eller krediteringsränta), som inte har använts för förpliktelser eller återburits, ser du krediteringsbeloppet i MinSkatt. Oanvända krediteringar av skatter på eget initiativ ser du i saldospecifikationen. Oanvända krediteringar av inkomstskatt för samfund, dvs. återbäringar ser du i saldospecifikationen och också via skatteåret på samfundets inkomstskattesida.

Oanvända krediteringer ser du inte i totalsaldot på ingångssidan och inte heller i skatteslagskortets saldo på ingångssidan, i skatteslagssidans saldo eller i listan för val av kund.

 1. Så här ser du oanvända krediteringar av skatter på eget initiativ:

  Du ser en anmärkning om oanvända krediteringar på ingångssidan under Observera. Anmärkningen syns även på skattelagssidan om skattelaget i fråga har oanvända krediteringar. Klicka på anmärkningen för att komma till saldospecifikationen.

 2. Du kan också på ingångssidan klicka på knappen "Visa saldospecifikation" för att komma till saldospecifikationen.

 3. Du ser den oanvända krediteringen i tabellen ”Oanvända betalningar och återbäringar”. Oanvända krediteringar av skatter på eget initiativ ser du enligt transaktionsslag.

 4. Så här ser du oanvända krediteringar av inkomstskatt för samfund:

  Du ser på ingångssidan under ”Observera” anmärkningen om oanvända krediteringar. Anmärkningen syns även på skattelagssidan om skattelaget i fråga har oanvända krediteringar. Klicka på anmärkningen för att komma till saldospecifikationen.

 5. Du kan också på ingångssidan klicka på knappen ”Visa saldospecifikation” för att komma till saldospecifikationen. Du ser oanvända krediteringar av inkomstskatt för samfund i tabellen ”Oanvända betalningar och återbäringar”.

 6. Oanvända krediteringar ser du också på samfundets inkomstskattesida genom att klicka på skatteåret. Klicka på ”Periodens transaktioner” för att se hela periodens saldo.

 7. Den oanvända krediteringen av samfundets inkomstskatt visas som den periodvis ihopräknade transaktionen ”Inkomstskatt som återbärs till samfund”.