Så här lämnar du en omprövningsbegäran i MinSkatt

 1. Du kan begära omprövning av beskattningen t.ex. via ”Funktioner”. Välj ”Omprövningsbegäranden” i listan.

 2. Du kan lämna en fritt formulerad begäran om omprövning av skatter på eget initiativ, registreringar och inkomstskatt för samfund.

  När det gäller inkomstskatt för samfund kan du även lämna in en formbunden begäran om omprövning på basis av de giltiga uppgifterna eller i form av en ny skattedeklaration. En formbunden begäran om omprövning kan lämnas från och med februari 2018 för skatteåret 2017 eller senare skatteår. Det går fortfarande att lämna en fritt formulerad begäran om omprövning av inkomstskatt.

  I den här vyn kan du också återta din begäran om omprövning och ansöka om verkställighetsförbud eller ett överklagbart beslut om registrering, skatteperiod eller förskottsskatt.

 3. Så här gör du en fritt formulerad begäran om omprövning:

  1. Välj ”Omprövningsbegäran, fritt formulerad” i listan.

 4. Här väljer du vilket eller vilka beslut du vill begära omprövning av. Du kan välja flera beslut för omprövning. Det går också att filtrera fram olika beslutstyper i menyn uppe till höger.

 5. Skriv din begäran om omprövning inklusive motivering i fältet Omprövningsbegäran eller lägg till den som bilaga. Du kan också bifoga andra filer.

 6. Samtidigt kan du välja om du vill begära verkställighetsförbud eller -avbrott. Klicka på ”Nästa”.

 7. Välj eller uppge kontaktuppgifter för den person som kan ge ytterligare information, och förhandsgranska sedan uppgifterna genom att klicka på ”Nästa”.

 8. Om uppgifterna är rätt kan du skicka din begäran om omprövning. Du får en bekräftelse på att sändningen lyckades.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken