Så här kan du sköta skatteärenden i MinSkatt

Med hjälp av denna anvisning loggar du in i MinSkatt, lär dig att navigera i tjänsten och får en uppfattning om hurdana faser det finns exempelvis då du lämnar en deklaration.

Du behöver

Gå framåt en fas i taget i MinSkatt

När du loggar in i MinSkatt ska du identifiera dig elektroniskt. För det behöver du personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Utländska företag kan använda applikationen Finnish Authenticator. I praktiken loggar du in i MinSkatt på samma sätt som i din egen nätbank.

Så här kommer du till MinSkatt

 1. Gå till inloggningssidan i MinSkatt (länken öppnas i ett nytt fönster)

  Du kan också skriva in adressen skatt.fi/minskatt i webbläsarens adressfält.

 2. Du är på inloggningssidan i MinSkatt. Välj Logga in.

 3. Se bild

  Välj det sätt som du vill identifiera dig med i MinSkatt. Om du använder bankkoder ska du gå vidare genom att välja namnet på din bank.

 4. Se bild

  Du är på identifieringssidan för din bank. Välj vilket identifieringssätt du vill använda. Logga in med dina bankkoder på samma sätt som när du använder din nätbank.

  På exempelbilden är Nordeas sida för identifiering vald. Standardinställningen är att logga in med kodappen. Sedan ska du skriva ditt användar-ID och välja OK. Mer information och anvisningar om identifieringen får du på webbplatsen för din bank.

  Observera att det i samband med identifikationen eventuellt visas OP Tjänsten för förmedling av identifiering som tjänsteleverantör även om du använder någon annan banks koder.

I MinSkatt kan du alltid sköta dina egna och ditt minderåriga barns skatteärenden.

Om du sköter ärenden på en annan persons, ett företags eller en organisations vägnar behöver du en Suomi.fi-fullmakt. Mer information får du i anvisningen Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden

Välj rätt knapp

Du ser en sida med tre gröna knappar.

 1. Välj knappen Egna skatteärenden som är högst upp när du sköter dina egna skatteärenden – till exempel granskar din förhandsifyllda skattedeklaration eller beställer ett nytt skattekort.

 2. Välj den mellersta knappen Agera på en annan persons vägnar om du till exempel

  • ansöker om ett skattekort för ditt minderåriga barn
  • har en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden på någon annan persons vägnar.
 3. Välj den understa knappen Agera på ett företags vägnar om

  • du sköter ditt företags eller din organisations skatteärenden
  • du har en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden till exempel på ett företags, en organisations, en sammanslutnings, en förenings, en samfälld förmåns eller ett dödsbos (som har FO-nummer) vägnar.
 • Se bild

  Ingångssidan i MinSkatt: Fliken Egna skatteslag

  Du är på ingångssidan i MinSkatt där du först ser ditt eget skattebetalningsläge. På den här sidan finns också dina skatteärenden, och du kan gå till deklarationer och ansökningar som anknyter till dem.

  Länkarna på flikarna för dig till uppgifter, funktioner, alla skatteslag och dina kunduppgifter.

  Du kan också bara prova på att klicka på olika länkar och undersöka vad som finns i MinSkatt. Du kommer alltid tillbaka till ingångssidan i MinSkatt genom att välja fliken Egna skatteslag eller logotypen MinSkatt uppe till vänster.

 • Se bild

  Fliken Uppgifter

  Den röda ikonen på fliken Uppgifter berättar att du har nya uppgifter eller ärenden i MinSkatt. Fliken Uppgifter innehåller meddelanden om att du till exempel har fått ett nytt beslut eller ett brev eller att du ska anmäla ditt kontonummer för en skatteåterbäring.

 • Se bild

  Fliken Funktioner

  Via fliken Funktioner kan du bland annat

  • betala skatter
  • skicka ett meddelande
  • läsa beslut och brev
  • besvara en begäran om utredning
  • lämna olika ansökningar, deklarationer och anmälningar
  • granska de anmälningar, deklarationer och ansökningar som du lämnat.
 • Se bild

  Fliken Alla skatteslag

  Via fliken Alla skatteslag kan du granska olika skatteslag och funktioner som anknyter till dem.

  Skatteslag är exempelvis inkomstskatt, arvsskatt, gåvoskatt, överlåtelseskatt och bilskatt. Om du väljer till exempel arvsskatt får du fram alla funktioner som anknyter till arvsskatt.

 • Se bild

  Fliken Kunduppgifter

  Fliken Kunduppgifter innehåller dina kontaktuppgifter. Via Kunduppgifter kan du också exempelvis

  • anmäla ditt kontonummer
  • registrera ditt skattenummer i skattenummerregistret
  • inleda företagsverksamhet (firmanamn och jordbruksidkare).

Ett exempel: nytt skattekort för lön

 1. Se bild

  Gå till fliken Egna skatteslag.

  I sektionen Inkomstskatt för person finns punkten Skattekort. Välj länken Beställ ett skattekort eller ansök om förskottsskatt.

 2. Se bild

  Välj knappen Beställ ett nytt skattekort.

 3. Se bild

  Välj knappen Välj den korta ansökan.

Via länkarna i sektionen Inkomstskatt för person kan du lämna uppgifter också om andra inkomster och avdrag exempelvis för din skattedeklaration. Faserna i skattedeklarationen och ansökan om skattekort är liknande.

Exempel: Ansökan om skattekort och förskottsskatt

 • Se bild

  Du är på den första sidan av ansökan om skattekort och förskottsskatt. Ansökan består av 6 faser. Du kan gå vidare till de följande faserna på två olika sätt:

  • Välj fasens namn i fasstigen (se exempelbilden).
  • Välj knappen Fortsätt nere på vyn.

  Kontrollera nuvarande uppgifter och lägg till nya uppgifter i de olika faserna av ansökan.

  1. Bakgrundsuppgifter: Kontrollera dina uppgifter.
  2. Förhandsifyllda inkomster och avdrag: Ange uppgifterna om lönen.
  3. Övriga inkomster: Om du har andra inkomster, till exempel förmåner som FPA betalat ut, ska du fylla i dem här.
  4. Övriga avdrag: Ange eventuella avdrag, till exempel resekostnader.
  5. Leveranssätt: Välj om du vill ha skattekortet endast i elektronisk form eller också på papper, och om det ska levereras direkt till betalaren.
  6. Förhandsgranska och skicka.
 • Se bild

  Om du lämnar uppgifter i faserna Övriga inkomster och Övriga avdrag ska du vid punkten för det rätta ärendet först välja Ja (se exempelbilden). Välj därefter länken Lägg till ny för att ange uppgifter.

  Ta vid behov hjälp av den mer ingående anvisningen Beställ ett skattekort i MinSkatt för lön eller förmån

 • Se bild

  I fasen Förhandsgranska och skicka kan du ännu kontrollera uppgifterna. Du får fram de detaljerade uppgifterna i varje punkt när du väljer namnet på uppgiften (se exempelbilden).

  • Om du behöver korrigera uppgifter ska du välja länken Redigera. Efter det flyttas du direkt till rätt punkt där du kan redigera uppgifterna. Sedan ska du på nytt gå till fasen Förhandsgranska och skicka.
  • När uppgifterna är rätt kan du skicka ansökan om skattekort. Välj nere på sidan knappen Skicka. Efter det får du en bekräftelse på att Skatteförvaltningen tagit emot din ansökan.
 • Se bild

  När du har skickat en deklaration eller skött dina andra skatteärenden i MinSkatt ska du komma ihåg att logga ut ur tjänsten. Välj uppe till höger först länken Egna uppgifter och utloggning och sedan länken Logga ut.

  Observera! Om du samtidigt är inloggad i flera sådana e-tjänster som använder Suomi.fi-identifikationen loggar du ut ur alla tjänster på samma gång.