Så här hittar du rätt referensnummer i MinSkatt

  1. Vid betalningen av skatter är det mycket viktigt att använda det rätta referensnumret så att betalningen riktas till rätt skattskyldig och rätt skatt. Dina egna referensnummer hittar du genom att på ingångssidan under Funktioner klicka på Betalning av skatter

  2. I fönstret Betalning av skatter hittar du ditt referensnummer och Skatteförvaltningens kontonummer. Du ska alltid välja referensnumret som är avsett för skatten i fråga och använda referensen vid betalningen av skatten. Med referensnumret för exempelvis Inkomstskatt för personer kan du betala kvarskatt, förskottsskatt och tilläggsförskott. Med referensnumret för Skatter på eget initiativ kan du betala exempelvis moms och arbetsgivarprestationer. Om ett referensnummer för förfallna skatter visas bland dina referensnummer ska du betala förfallna skatter med den referensen.