Så här hittar du rätt referensnummer i MinSkatt

  1. Med det skatteslagsspecifika referensnumret betalar du skatter för ett visst skatteslag. Referensnumren hittar du genom att på MinSkatts ingångssida eller skatteslagets sida klicka på länken Betalning av skatter som finns under Funktioner.

  2. I fönstret ser du de skatter som ska betalas och uppgifterna som behövs vid betalningen, t.ex. referensnumren för skatter.

  3. Med det skatteslagsspecifika referensnumret betalar du skatter för ett visst skatteslag. Referensnumret hittar du genom att på MinSkatts ingångssida eller skatteslagets sida klicka på länken Betala skatter som finns under Funktioner.

    Kundreferensnumret finns också i anmärkningen om obetalda skatter som ingår i sammandraget.

  4. Olästa sammandrag finns på MinSkatts ingångssida under Observera.

  5. Om du på nytt vill öppna ett sammandrag som du redan har läst ska du klicka på fliken Postlåda..