Så här kontrollerar du sammandraget i MinSkatt

  1. Olästa sammandrag finns på MinSkatts ingångssida under Observera.

  2. Om du på nytt vill öppna ett sammandrag som du redan läst ska du klicka på fliken Postlåda. Lästa Sammandrag hittar du genom att under Beslut och brev välja Visa alla.

  3. I sammandraget specificeras skatteperiodens skatter, betalningar och återbäringar samt skattebetalningsläget vid utgången av perioden.

    Observera att det från sammandraget kan saknas vissa transaktioner som gjorts i slutet av månaden. Du kan dock granska dina betalningar och deklarationer i tjänsten innan det följande sammandraget skapas.