Så här granskar du skatteperiodens transaktioner i MinSkatt

  1. För att granska skatteperiodens transaktioner ska du på ingångssidan välja skatteslaget.

  2. Välj den skatteperiod som du vill granska i vyn för skatteslaget.

  3. Välj länken Periodens transaktioner som finns i Periodvyn under Läge.

  4. Du ser skatterna och påföljdsavgifterna som registrerats för perioden samt betalningar och återbäringar som riktats till dem.

    Om skattebeloppet för perioden sänkts på grund av en ändring, kan du klicka på länken Överföring av betalning eller återbäring från perioden, för att se hur en betalning eller återbäring tidigare använts för periodens sänkta belopp.