Deklarera så här i MinSkatt

  1. Gå till MinSkatts ingångssida och klicka på länken Deklarera som finns under Funktioner.

  2. Välj därefter det skatteslag som ska deklareras genom att klicka på länken vid skatteslaget, dvs. antingen ”Välj period” eller ”Lämna in deklaration”

  3. Fyll i uppgifterna och skicka in deklarationen.

  4. Deklarationen du lämnat in visas exempelvis under fliken Vidtagna åtgärder i MinSkatt.

  5.  

    Deklarationen har tagits emot av systemet genast efter att du har skickat den. Du kan redigera deklarationen eller återta den så länge dess status är Skickad. När deklarationen har överförts till Skatteförvaltningen är dess status Mottagits. Deklarationerna överförs till Skatteförvaltningen under vardagskvällar.

    Deklarationer som har lämnats in via andra tjänster än MinSkatt syns i MinSkatt cirka 1–2 dagar efter att de har lämnats in. Tidpunkten för när deklarationen lämnades i den andra tjänsten inverkar på detta. När uppgifterna har överförts till Skatteförvaltningen publiceras de i MinSkatt. Det betyder att en deklaration som har lämnats in exempelvis via TYVI inte genast syns i MinSkatt efter att den har skickats.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken