Så här ansöker du om återbäring av en egen inbetalning i MinSkatt

  1. För att ansöka om återbäring av en egen inbetalning (endast skatter på eget initiativ) ska du på ingångssidan från funktionsmenyn välja punkten ”Alla funktioner”

  2. Under rubriken ”Återbäringsansökningar” ska du välja punkten ”Ansökan om återbäring, skatter på eget initiativ”

  3. Du kan ansöka om återbetalning genom att klicka på "Ansök om återbäring"

  4. Skriv in beloppet på begäran om återbetalning och klicka till slut på ”Skicka”.