Så här kan du granska transaktioner i MinSkatt

 1. Klicka på Visa alla i funktionsmenyn på ingångssidan.

 2. Transaktionssökningen finns under rubriken Betalning.

 3. Välj först transaktionstyp.

  Du kan söka antingen skatter och andra betalningsförpliktelser, exempelvis förseningsavgifter och dröjsmålsräntor, eller skatteåterbäringar och andra krediteringar.

 4. Välj därefter skatteslag. Du kan söka transaktioner enligt skatteslag eller för alla skatteslag.

  Du kan välja ett eller flera skatteslag. För dig visas bara de skatteslag inom vilka du har transaktioner. Gåvoskattetransaktioner kan inte sökas.

 5. Välj därefter transaktion.

  Du kan söka transaktioner enligt transaktion eller söka alla transaktioner. Enligt transaktionsslag kan du söka följande transaktioner:

  • Skatter (deklarerade skatter)
  • Dröjsmålsräntor
  • Påföljdsavgifter
  • Krediterings- eller återbäringsräntor
 6. Välj period till sist.

  Du kan söka transaktioner för en viss period enligt transaktionsdag (registreringsdag) eller enligt skatteperiod. Du kan också hämta transaktioner genom att välja både transaktionsdagssökning och skatteperiodssökning.

 7. Tryck på Sök.

  Sökresultaten visas från den tidigaste transaktionen till den senaste enligt registreringsdag. I sökresultatet visas transaktionernas Period, Registreringsdag, Förfallodag, Valuteringsdag, Skatteslag, Transaktion och Belopp. Du kan byta sökresultatsordningen genom att klicka på rubriken i fråga på rubrikraden.

 8. Du kan vid behov ladda ned transaktionerna som en fil genom att trycka på knappen Ladda ned som fil. Den finns ovanför sökresultaten.