Så här ändrar du återbäringstidpunkt och återbäringsgräns i MinSkatt

Genom att ändra på återbäringstidpunkten kan du påverka om din återbäring lämnas kvar för att användas till kommande skatter eller om den betalas ut genast efter handläggningen. Du kan även definiera ett belopp för återbäringsgränsen om valet för återbäringstidpunkt är ”Återbäring genast efter behandling” eller ”Återbäring efter nästa allmänna förfallodag”.

  1. Välj på ingångssidan ”Alla funktioner” i funktionsmenyn.

  2. Under rubriken ”Återbäringsansökningar” ska du välja ”Ansökan om återbäring, skatter på eget initiativ”

  3. Genom att klicka på ”Redigera uppgifter" kan du ange en ny återbäringstidpunkt och återbäringsgräns.

  4. Välj den önskade tidpunkten och klicka till slut på ”Skicka”.