Tillgänglighetsutlåtande – Anmälan om temporär skattefri användning av fordon

Skatteförvaltningen strävar efter att se till att dess webbplats och digitala tjänster är tillgängliga enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Anmälan om temporär skattefri användning av fordon och upprättades 28.8.2020. Tillgängligheten hos den här digitala tjänsten utvärderades av Skatteförvaltningen 18.3.2020

Status för kravöverensstämmelse

Den här webbplatsen uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Underlåtenhet att uppfylla kraven och undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll (enligt kriterierna WCAG 2.1)

Följande innehåll och/eller funktioner överensstämmer inte med kraven:

 1. Bildernas textalternativ: Skatt-logotypen och ikonen för ytterligare anvisningar har ett textalternativ, men det är en url-adress.
  (WCAG 1.1.1)
 2. Kontraster: Texten i knapparna (Gå till identifiering, ny anmälan, Fortsätt m.m.) borde urskiljas tydligare. Anvisningstexten (tillverkningsnummer, e-postadress) urskiljs dåligt (2.85:1). (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 3. Språkdefinitioner: Länkarna ”På svenska” och ”In english” saknar en separat språkdefinition. (WCAG 3.1.2)
 4. Rubriker: Sidan saknar rubriknivå H1. Endast rubriker på nivå H3. Dessa brister gör det svårare att förstå de inbördes relationerna mellan sidornas struktur och informationen. (WCAG 1.3.1)
 5. Sidrubriker: Alla webbsidor på webbplatsen har samma sidrubrik. Webbsidor ska ha rubriker som beskriver ämnesområdet eller betydelsen. (WCAG 2.4.2)
 6. Snabblänk: Sidorna saknar en snabblänk direkt till innehållet. (WCAG 2.4.1)
 7. Tangentbordsnavigering: Med tangentbord går det inte att välja datum i datumfältens kalendrar. Dessutom läser skärmläsare vid kalenderikonen endast ”länk”. (WCAG 2.1.1)
 8. Länkar/Korslänkning: På webbsidan leder länken Anvisningar till en annan webbsida utan att en sådan slutsats kan dras på basis av länkens innehåll. (WCAG 2.4.4, användbarhet)
 9. Statusmeddelanden: Efter att användaren trycker på knappen Skicka på blanketten anges inte funktionens status, dvs. om det gick eller inte att skicka, i skärmläsare. (WCAG 4.1.3, 3.3.1)
 10. Obligatoriska fält på blanketten: Att fälten är obligatoriska anges inte för skärmläsaren. Skärmläsaren läser t.ex. ”tillverkningsnummer asterisk”, m.a.o. anges det inte någonstans för användaren vad asterisken betyder och att fältet är obligatoriskt nämns inte separat. (WCAG 3.3.2)
 11. Identifiering av fel på blanketten: Felaktiga fält har märkts ut med rött. Fältspecifika felanmälningar har inte kopplats till fälten med tanke på skärmläsare. (WCAC 3.3.1)
 12. Knappar (Allmän tillgänglighet):
  • Med skärmläsare är knappen Fortsätt en knapp, men knappen Ångra är en länk.
  • Tomma knappar (med skärmläsare) bl.a. före rubriken Fordonets uppgifter samt före knappen Skicka på sista sidan. (Knappen Skicka syns även på anmälningar som redan skickats).
 13. Anvisningar: Anvisningstexten i slutet av sidan Bekräfta kommer efter knapparna skicka/redigera. När skärmläsaranvändare skickar blanketten noterar dessa inte anvisningarna. (Allmän tillgänglighet)
 14. Automatisk inmatning saknas: Autocomplete-värdet används inte i de fält där det är möjligt (t.ex. e-postfältet). (WCAG 1.3.5)

Oproportionell börda

Det ovan nämnda innehållet och/eller funktionerna är inte tillgängliga på grund av att oproportionell börda som avses i artikel 5 i direktiv (EU) 2016/2102 som tillfälligt tillämpas på dem.

 • Bilbeskattningens funktioner överförs 1.1.2021 till Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt. Användningen av tjänsten Anmälan om temporär skattefri användning av fordon som beskrivs i detta dokument upphör 31.12.2020. Granskning är möjlig i tjänsten fram till 30.6.2021.
  • På grund av den korta tidsperioden mellan att tillgänglighetslagstiftningen träder i kraft 23.9.2020 och användningen av tjänsten Anmälan om temporär skattefri användning av fordon upphör skulle uppdatering av tjänsten för att uppfylla tillgänglighetskraven medföra en oproportionell börda. På grund av detta uppdateras inte längre tjänsten Anmälan om temporär skattefri användning av fordon.
  • Det är möjligt att lämna Anmälan om temporär skattefri användning av fordon på papper, om systemets tillgänglighetsbrister förhindrar anmälan via e-tjänsten. Blanketter för bilbeskattning finns på Skatteförvaltningens webbplats Skatt.fi.

Respons och kontaktuppgifter

Märkte du brister i tillgängligheten? Informera oss om dem! Du kan kontakta oss med denna nätblankett.

Skatteförvaltningens bilbeskattning ansvarar för den här tjänstens tillgänglighet och hanteringen av responsen.

Tillämpningsförfarande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör. I enlighet med lagen och inom ramen för övergångstiden strävar Skatteförvaltningen efter att svara på respons inom två veckor senast från och med 23.9.2020.

Om du inte är nöjd med svaret kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen tillgänglighetskrav.fi som administreras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns information om hur du lämnar in klagomål och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn