Tjänsten Katso – elektronisk identifiering och auktorisering för företag

Användningen av Katso upphör

Det går inte längre att använda Katso-koderna och Katso-auktoriseringarna från och med 1.1.2021.

Logga in i e-tjänsterna med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Mobilcertifikatet eller certifikatkortet kan också vara ett sådant som organisationen erbjuder.

Om du sköter skatteärenden på någon annans vägnar ska du i stället för Katso-auktoriseringarna ansöka om Suomi.fi-fullmakter. Katso-auktoriseringarna ändras inte automatiskt till Suomi.fi-fullmakter.

Till och med 31.12.2020 kan du som representant för ett företag autentisera dig med en Katso-kod när du loggar in i myndigheters e-tjänster, till exempel MinSkatt.

Katso-koder kan användas av företag, sammanslutningar, dödsbon och offentliga organisationer, till exempel kommuner.

Gå till e-tjänsten Katso

Katso-behörigheter och användarrättigheter i MinSkatt

Behörigheten är avsedd för anställda eller bokförare som sköter skatteärenden på rörelseidkares, yrkesutövares, jord- eller skogsbruksidkares vägnar. Med denna behörighet kan du läsa, korrigera eller lämna beskattningsuppgifter som gäller både företagets näringsverksamhet och fullmaktsgivaren personligen.

Om du sköter ärenden för en näringsidkare kan du använda alla funktioner och läsa alla uppgifter i MinSkatt.

Du kan exempelvis:

 • skapa ett skattekort eller ansöka om förskottsskatt
 • anmäla kontonummer
 • lämna in skattedeklarationer.

Behörigheten är avsedd för personer som har firmateckningsrätt i företaget. Om du sköter ärenden på ett företags eller en organisations vägnar kan du använda alla funktioner i MinSkatt, läsa alla uppgifter där och anmäla ett nytt eller ändrat kontonummer.

I MinSkatt kan du läsa brev som publiceras exempelvis om kundregistreringar, skatterevisioner och betalningar. Du får ett e-postmeddelande när det till MinSkatt kommer anmärkningar och påminnelser som gäller bland annat förfallna betalningar samt nya meddelanden och brev.

Behörigheten är avsedd för en person som utöver huvudanvändaren hanterar auktoriseringar i e-tjänsten Katso.

Om du sköter ärenden på ett företags eller en organisations vägnar kan du använda alla funktioner i MinSkatt, läsa alla uppgifter där och anmäla ett nytt eller ändrat kontonummer.

I MinSkatt kan du läsa brev som publiceras exempelvis om kundregistreringar, skatterevisioner och betalningar. Du får ett e-postmeddelande när det till MinSkatt kommer anmärkningar och påminnelser som gäller bland annat förfallna betalningar samt nya meddelanden och brev.

Behörigheten är avsedd för anställda eller bokförare som sköter företagets skatteärenden.

Om du sköter ärenden på ett företags eller en organisations vägnar kan du använda alla funktioner i MinSkatt, läsa alla uppgifter där och anmäla ett nytt eller ändrat kontonummer.

I MinSkatt kan du läsa brev som publiceras exempelvis om kundregistreringar, skatterevisioner och betalningar. Du får ett e-postmeddelande när det till MinSkatt kommer anmärkningar och påminnelser som gäller bland annat förfallna betalningar samt nya meddelanden och brev.

Ombudet kan på fullmaktsgivarens vägnar

 • lämna och redigera återbäringsansökningar för moms som skickas till andra EU-länder och läsa delgivningar
 • ansöka om registrering i den särskilda ordningen för moms
 • ta hand om skatteärenden som gäller den särskilda ordningen

Ombudet kan på fullmaktsgivarens vägnar

 • läsa och komplettera de fastighetsuppgifter som utgör grunden för fastighetsbeskattningen
 • ansöka om förlängd tid för att lämna fastighetsskattedeklarationen
 • begära om omprövning av fastighetsbeskattningen.

Ombudet kan på fullmaktsgivarens vägnar

 • anmäla, läsa och redigera entreprenad- och arbetstagaruppgifter som gäller byggarbete samt bygganmälningar för hushåll.
 • begära uppgifter om skattenummer.