Katso-identifiering – elektronisk identifiering och auktorisering för företag

Med en Katso-kod kan du identifiera dig när du loggar in i myndigheters e-tjänster, till exempel MinSkatt, som representant för ett företag.

Katso-koder kan användas av företag, sammanslutningar, dödsbon och offentliga organisationer, till exempel kommuner.

Gå till e-tjänsten Katso

Katso-behörigheter och användarrättigheter i MinSkatt

I november 2019 fungerar också följande Katso-behörigheter i MinSkatt