Utländsk person: Så här ger du en fullmakt för skatteärenden

I Finland kan man i regel i e-tjänsterna sköta antingen sina egna ärenden eller en annan persons eller ett företags ärenden på dessas vägnar. Om du sköter ärenden på någon annans vägnar behöver du en Suomi.fi-fullmakt. Det finns olika slag av Suomi.fi-fullmakter och man ska ansöka om dem separat.

Utländska privatpersoner kan ännu inte sköta sina skatteärenden elektroniskt

En utländsk privatperson kan tills vidare inte sköta sina ärenden själv och inte heller ge en annan person eller ett annat företag fullmakt att sköta ärenden elektroniskt på sina vägnar. För att kunna sköta ärenden i Skatteförvaltningens e-tjänster ska en privatperson ha en finländsk personbeteckning och ett elektroniskt identifieringsverktyg.

Autentiseringen utvecklas för att även en utländsk privatperson i framtiden kan använda Skatteförvaltningens e-tjänster.

Ett utländskt företag kan sköta ärenden elektroniskt

Representanten för ett utländskt företag ska ha en finländsk personbeteckning eller en UID-identifierare och en Suomi.fi-fullmakt för att sköta ärenden på det utländska företagets vägnar till exempel i MinSkatt. Man ska ansöka om en UID-identifierare och en Suomi.fi-fullmakt separat.

 • 1

  Ansök om en identifierare för utlänningar

 • Registrera dig i identifieringstjänsten

  Läs anvisningarna på webbplatsen Suomi.fi. Registrera dig i identifieringstjänsten för utländska personer för att få identifieraren (UID).
 • Ladda ned mobilapplikationen

  Ladda i appbutiken ned den mobilapplikation som heter Finnish Authenticator.
 • Skicka dina uppgifter med applikationen

  Autentisera dig genom att via Finnish Authenticator skicka ett ansiktsfoto eller en selfie och ett foto av ditt officiella identitetsbevis, såsom pass eller identitetskort.
 • Använd applikationen för att autentisera dig

  När du får ett meddelande om att identifieringsverktyget, det vill säga mobilapplikationen Finnish Authenticator, är tillgängligt kan du ansöka om Suomi.fi-fullmakter.
 • 2

  Gör en fullmaktsansökan

 • Utred vilka fullmakter du behöver

  Det finns olika slag av Suomi.fi-fullmakter. Om du ansöker om en fullmakt som heter Skatteärenden kan du sköta företagets alla skatteärenden. Om du däremot ansöker om exempelvis en fullmakt som heter Deklarering kan du endast lämna deklarationer på företagets vägnar. Via länken i rubriken kommer du till en närmare beskrivning av fullmakterna.
 • Utred vem det är som kan göra fullmaktsansökan

  Fullmaktsansökan kan göras av den som har rätt att företräda företaget. Fullmaktsansökan ska undertecknas av den som har firmateckningsrätt. Firmateckningsrätten ska framgå av ett bestyrkt handelsregisterutdrag som ska skickas som bilaga till ansökan. Med fullmaktsansökan ansöker man om fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt.
 • Fullmaktsrätt

  Företaget ska ansöka om fullmaktsrätt för de ärenden som det måste sköta elektroniskt. Fullmaktsrätter kan registreras för en eller flera personer. En person som har fullmaktsrätt kan logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och där på egen hand ge en ärendefullmakt antingen för sig själv, en arbetstagare i företaget eller en bokföringsbyrå. Med hjälp av ärendefullmakten kan man sköta till exempel företagets skatteärenden elektroniskt.
 • Representantens fullmaktsrätt

  Man kan ansöka om representantens fullmaktsrätt för en person som representerar ett sådant företag eller en sådan organisation som har fått fullmakten av en annan person, ett annat företag eller en annan organisation. När en person har representantens fullmaktsrätt, kan hen bevilja andra personer representationsfullmakter. Den som har fått en representationsfullmakt kan sköta ärenden på det företags eller organisations vägnar som hen representerar och som har beviljat företaget eller organisationen fullmakt.
 • Fyll i en fullmaktsansökan

  Fyll i en fullmaktsansökan i e-tjänsten Suomi.fi och skriv ut ansökan. Skicka per post fullmaktsansökan, en kopia av det handelsregisterutdrag som myndigheten bestyrkt och övriga nödvändiga bilagor. Du får närmare anvisningar på Suomi.fi som öppnas via länken i rubriken.
 • Fullmaktsansökan behandlas

  Du får ett meddelande per e-post när fullmaktsrätten eller representantens fullmaktsrätt har registrerats.
 • Ge dig själv, en arbetstagare i företaget eller en bokföringsbyrå en ärendefullmakt

  När fullmaktsrätten eller representantens fullmaktsrätt har registrerats kan du administrera fullmakterna i företaget. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med UID-identifieraren. I tjänsten kan du bevilja Suomi.fi-fullmakter på företagets vägnar. Du kan ge en fullmakt att sköta företagets skatteärenden exempelvis för sig själv, anställda på företaget eller en bokföringsbyrå. Man kan ge ärendefullmakten för en sådan anställd på företaget som har en finländsk personbeteckning eller UID.
 • 3

  Sköt skatteärenden elektroniskt

 • Logga in i MinSkatt

  När du har UID och en Suomi.fi-fullmakt kan du logga in i Skatteförvaltningens e-tjänster – exempelvis i MinSkatt – och sköta företagets skatteärenden via dem.