Tjänsten Katso togs ur bruk – så här flyttar du över till att använda tjänsten Suomi.fi

Användningen av Katso-autentisering och Katso-behörigheterna har upphört den 31 augusti 2021.

Om du har använt tjänsten Katso för autentisering och auktorisering, ska du försäkra dig om att du även i fortsättningen kan sköta dina skatteärenden elektroniskt i MinSkatt och i andra servicetjänster.

Besvara följande frågor så får du anvisningar som lämpar sig i din situation.

Obs. Om du redan nu loggar in i MinSkatt med personliga bankkoder och sköter dina egna eller ditt företags ärenden behöver du inte göra någonting.