Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Stiftelser: så här ger du Suomi.fi-fullmakt att sköta skatteärenden

Om handelsregistret innehåller en anteckning om att du är styrelseordförande för en stiftelse eller ensam har firmateckningsrätt, kan du själv utan särskild fullmakt sköta stiftelsens skatteärenden till exempel i MinSkatt.

För elektronisk ärendehantering och befullmäktigande behöver du dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Uppgifterna i handelsregistret inverkar på hur stiftelsen kan ge en annan person eller ett företag fullmakt att sköta skatteärenden.

Stiftelsen är införd i handelsregistret
Du är införd som styrelseordförande eller berättigad (firmateckningsrätt ensam). Stiftelsen kan ge fullmakt även om firmateckningsregeln är styrelsen tillsammans.

Stiftelsen är inte införd i handelsregistret
Handelsregistret innehåller ingen anteckning om styrelseordförande eller berättigad (firmateckningsrätt ensam).

Så här ger du fullmakt när stiftelsen är införd i handelsregistret och du ensam har firmateckningsrätt

1

Välj en eller flera fullmakter

Med fullmakten Hantering av skatteärenden är det möjligt att sköta fullmaktsgivarens samtliga skatteärenden. Med andra fullmakter är det endast möjligt att sköta specifika ärenden i begränsad utsträckning.

Läs beskrivningar av fullmakterna för att se vilken fullmakt som passar dina behov

Välj fullmakt senare i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

2

Ge fullmakt på Suomi.fi

Identifiera dig i tjänsten Suomi.fi-fullmakter till exempel med dina personliga bankkoder och ge fullmakt där.

Gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter

När du har gett fullmakt på Suomi.fi gäller den genast. Fullmaktshavaren kan till exempel logga in i MinSkatt med sina personliga bankkoder och sköta ärenden på fullmaktsgivarens vägnar.

Så här ger du fullmakt, om stiftelsen inte är införd i handelsregistret

1

Välj en eller flera fullmakter

Med fullmakten hantering av skatteärenden är det möjligt att sköta fullmaktsgivarens samtliga skatteärenden. Med andra fullmakter är det endast möjligt att sköta specifika ärenden i begränsad utsträckning.

Läs beskrivningar av fullmakterna för att se vilken fullmakt som passar dina behov

Välj fullmakt senare i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

2

Ansök om fullmaktsrätt

Först ska du göra en fullmaktsansökan i e-tjänsten Suomi.fi. Med ansökan söker du fullmaktsrätt eller fullmaktsrätt för representant.

Gör en fullmaktsansökan på Suomi.fi

Anvisning:Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi

Observera! När ansökan har behandlats och fullmaktsrätten har registrerats ska du med dina personliga bankkoder logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Där kan du ge en egentlig ärendefullmakt (beskrivningar i punkt 1) som gör det möjligt för fullmaktshavaren att sköta skatteärenden på elektronisk väg.

3

Ge ärendefullmakt på Suomi.fi

När fullmaktsansökan har godkänts och du har fått fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt, ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Ge ärendefullmakter eller representationsfullmakter till de personer som behöver dem för att sköta ärenden på samfundets vägnar. Om du själv ska börja sköta organisationens ärenden ska du ge dig själv fullmakt. Du kan också ge fullmakt exempelvis till en bokföringsbyrå.

Gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Anvisning:Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi
Läs punkt 3: Ge fullmakt och sörj för identifieringsverktyg