Skogssammanslutningar, jordbrukssammanslutningar, fastighetssammanslutningar och näringssammanslutningar: så här ger du fullmakt att sköta skatteärenden

Du kan ge dig själv, en annan person eller ett företag fullmakt att på elektronisk väg sköta sammanslutningens skatteärenden.

Först ska sammanslutningen göra en fullmaktsansökan i e-tjänsten Suomi.fi och sedan ge ärendefullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

För elektronisk ärendehantering behöver du dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Så här gör du en fullmaktsansökan och ger fullmakt på Suomi.fi

1

Välj en eller flera fullmakter

Med fullmakten hantering av skatteärenden är det möjligt att sköta fullmaktsgivarens samtliga skatteärenden. Med andra fullmakter är det endast möjligt att sköta specifika ärenden i begränsad utsträckning.

Läs beskrivningar av fullmakterna för att se vilken fullmakt som passar dina behov

Välj fullmakt senare i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

2

Ansök om fullmaktsrätt

Först ska du göra en fullmaktsansökan i e-tjänsten Suomi.fi. Med ansökan söker du fullmaktsrätt eller fullmaktsrätt för representant.

Gör en fullmaktsansökan på Suomi.fi

Anvisning:Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi

Observera! När ansökan har behandlats och fullmaktsrätten har registrerats ska du med dina personliga bankkoder logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Där kan du ge en egentlig ärendefullmakt (beskrivningar i punkt 1) som gör det möjligt för fullmaktshavaren att sköta skatteärenden på elektronisk väg.

3

Ge ärendefullmakt på Suomi.fi

När fullmaktsansökan har godkänts och du har fått fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt, ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Ge ärendefullmakter eller representationsfullmakter till de personer som behöver dem för att sköta ärenden på samfundets vägnar. Om du själv ska börja sköta organisationens ärenden ska du ge dig själv fullmakt. Du kan också ge fullmakt exempelvis till en bokföringsbyrå.

Gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Anvisning:Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi
Läs punkt 3: Ge fullmakt och sörj för identifieringsverktyg

Vanliga frågor

Exempel: Jag och mina tre syskon har en skogssammanslutning. Mina syskon har tidigare gett mig en Katso-auktorisering för att kunna lämna skogssammanslutningens skattedeklaration och momsdeklaration elektroniskt. Jag har hittills använt Katso-kod när jag har loggat in i MinSkatt för att fylla i skattedeklarationen.

Vad ska jag göra när Katso inte längre är i bruk?

Du kan sköta ärenden i MinSkatt också nästa år när du gör så här:

  1. Ansök först om fullmaktsrätt för dig själv.
    Börja med att fylla i en ansökan för att registrera fullmakt i e-tjänsten Suomi.fi. Ange i ansökan alla de ärenden för vilka du behöver fullmakt, exempelvis för att sköta skatteärenden för en skogssammanslutning.

    För fullmaktsansökan behöver du dina syskons underskrifter. Som bilaga behöver du också kopior av ditt eget och dina syskons finländska identitetskort eller pass samt ett dokument av vilket undertecknarnas firmateckningsrätt framgår (exempelvis en kopia av beskattningsbeslutet).
  2. Ange sedan fullmaktsrätt
    När du får ett meddelande om att en fullmaktsrätt har registrerats för dig ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med dina personliga nätbankskoder . Välj Agera på ett företags vägnar så får du fram sammanslutningen. Bevilja dig själv fullmakt för skogssammanslutningens skatteärenden. Välj fullmakten Skatteärenden.
  3. Efter att du beviljat fullmakten ska du testa att den fungerar: Logga in i MinSkatt med dina personliga nätbankskoder. Välj Agera på ett företags vägnar. Du borde få fram skogssammanslutningens uppgifter i MinSkatt.

Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi