Så här ger sammanslutningar en fullmakt att sköta skatteärenden

Du kan ge dig själv, en annan person eller ett företag fullmakt att på elektronisk väg sköta sammanslutningens skatteärenden.

Auktoriseringssättet påverkas bland annat av vilka som är delägare i sammanslutningen.

Gör så här när delägarna i jordbruks-, skogs- eller fastighetssammanslutningen är finska medborgare och alla har ett elektroniskt identifieringsverktyg.

Gör så här om det är fråga om en näringssammanslutning eller en skogs-, jordbruks- eller fastighetssammanslutning i vilken delägarna är andra sammanslutningar eller dödsbon eller någon av delägarna inte har ett elektroniskt identifieringsverktyg.

För elektronisk ärendehantering behöver du dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Gör så här när det är fråga om en jordbruks-, skogs- eller fastighetssammanslutning och varje delägare kan identifiera sig elektroniskt

Förutsättningen är att alla delägare är finska medborgare.

1

Välj en eller flera fullmakter

Med fullmakten Hantering av skatteärenden är det möjligt att sköta fullmaktsgivarens samtliga skatteärenden. Med andra fullmakter är det endast möjligt att sköta specifika ärenden i begränsad utsträckning.

Läs beskrivningar av fullmakterna för att se vilken fullmakt som passar dina behov

Välj fullmakt senare i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

2

Ge fullmakt

Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter till exempel med dina personliga bankkoder och ge en fullmakt där. Bekräfta fullmakten för din egen del.

Gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Anvisningar på suomi.fi: Ge fullmakt som företag eller organisation

3

Be de andra delägarna att bekräfta fullmakten

Be de andra delägarna att bekräfta fullmakten i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Varje delägare loggar in i tjänsten med sina egna elektroniska identifieringsverktyg, till exempel nätbankskoder.

Fullmakten är giltig först efter att alla delägare har bekräftat fullmakten.

Den som har fått ärendefullmakten kan logga in i exempelvis MinSkatt med sina personliga bankkoder och sköta sammanslutningens skatteärenden.

Gör så här om det är fråga om en näringssammanslutning eller om alla delägare inte kan identifiera sig elektroniskt

Anvisningen gäller även i situationer där delägarna i jordbruks-, skogs- eller fastighetssammanslutningen är andra sammanslutningar eller dödsbon.

1

Välj en eller flera fullmakter

Med fullmakten hantering av skatteärenden är det möjligt att sköta fullmaktsgivarens samtliga skatteärenden. Med andra fullmakter är det endast möjligt att sköta specifika ärenden i begränsad utsträckning.

Läs beskrivningar av fullmakterna för att se vilken fullmakt som passar dina behov

Välj fullmakt senare i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

2

Ansök om fullmaktsrätt

Först ska du göra en fullmaktsansökan i e-tjänsten Suomi.fi. Med ansökan söker du fullmaktsrätt eller fullmaktsrätt för representant.

Gör en fullmaktsansökan på Suomi.fi

Anvisning:Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi

Observera! När ansökan har behandlats och fullmaktsrätten har registrerats ska du med dina personliga bankkoder logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Där kan du ge en egentlig ärendefullmakt (beskrivningar i punkt 1) som gör det möjligt för fullmaktshavaren att sköta skatteärenden på elektronisk väg.

3

Ge ärendefullmakt på Suomi.fi

När fullmaktsansökan har godkänts och du har fått fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt, ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Ge ärendefullmakter eller representationsfullmakter till de personer som behöver dem för att sköta ärenden på samfundets vägnar. Om du själv ska börja sköta organisationens ärenden ska du ge dig själv fullmakt. Du kan också ge fullmakt exempelvis till en bokföringsbyrå.

Gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Anvisning:Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi
Läs punkt 3: Ge fullmakt och sörj för identifieringsverktyg

Vanliga frågor

Exempel: Jag och mina tre syskon har en skogssammanslutning. Mina syskon har tidigare gett mig en Katso-auktorisering för att kunna lämna skogssammanslutningens skattedeklaration och momsdeklaration elektroniskt. Jag har hittills använt Katso-kod när jag har loggat in i MinSkatt för att fylla i skattedeklarationen.

Vad ska jag göra när Katso inte längre är i bruk?

Du kan sköta ärenden i MinSkatt när du gör så här:

  1. Ansök först om fullmaktsrätt för dig själv.
    Börja med att fylla i en ansökan för att registrera fullmakt i e-tjänsten Suomi.fi. Ange i ansökan alla de ärenden för vilka du behöver fullmakt, exempelvis för att sköta skatteärenden för en skogssammanslutning.

    För fullmaktsansökan behöver du dina syskons underskrifter. Som bilaga behöver du också kopior av ditt eget och dina syskons finländska identitetskort eller pass samt ett dokument av vilket undertecknarnas firmateckningsrätt framgår (exempelvis en kopia av beskattningsbeslutet).
  2. Ange sedan fullmaktsrätt
    När du får ett meddelande om att en fullmaktsrätt har registrerats för dig ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med dina personliga nätbankskoder . Välj Agera på ett företags vägnar så får du fram sammanslutningen. Bevilja dig själv fullmakt för skogssammanslutningens skatteärenden. Välj fullmakten Skatteärenden.
  3. Efter att du beviljat fullmakten ska du testa att den fungerar: Logga in i MinSkatt med dina personliga nätbankskoder. Välj Agera på ett företags vägnar. Du borde få fram skogssammanslutningens uppgifter i MinSkatt.

Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi