Rörelseidkare, yrkesutövare, jord- eller skogsbruksidkare: så här ger du en fullmakt

Ett ombud kan sköta skatteärendena på dina vägnar om du ger ombudet en fullmakt för det.

Bekanta dig med Suomi.fi-fullmakterna för skatteärenden

Ge en fullmakt i Suomi.fi

Anvisningar i Suomi.fi:

Om du använder Katso-auktoriseringar ska du observera att tjänsten Katso upphör 30.4.2021. Ta i bruk Suomi.fi-fullmakterna. Katso-auktoriseringar ändras inte automatiskt till Suomi.fi-fullmakter.

Begränsa vid behov de uppgifter som visas för ombudet

Om du ger ett ombud Suomi.fi-fullmakten skatteärenden kan fullmaktshavaren se, korrigera och deklarera alla de fullmaktsgivarens beskattningsuppgifter som gäller företagsverksamheten och den personliga beskattningen.

Om du inte vill att din bokförare eller ditt ombud ska se dina personliga beskattningsuppgifter ska du göra så här:

  • Ge din bokförare i Suomi.fi en fullmakt för att sköta ett enskilt skatteärende. Till exempel med hjälp av fullmakten deklarering kan din bokförare på dina vägnar lämna de skattedeklarationer som behövs.
  • Logga själv in i MinSkatt med dina bankkoder, kopiera där de uppgifter som behövs och skicka dem till din bokförare.

Ge en fullmakt med FO-numret: Vi rekommenderar att fullmakter ges med FO-numret för att ombudet smidigt ska få kunduppgifterna synliga i MinSkatt och sammandraget varje månad.

Näringsidkare kan ge en fullmakt i e-tjänsten Suomi.fi även om de inte är införda i handelsregistret.

Katso-koderna och Katso-auktoringarna kan inte användas efter den 30 april 2021

Katso-auktoriseringarna ändras inte automatiskt till Suomi.fi-fullmakter. Om du sköter skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-auktoriseringar ska du ersätta dem genom att ansöka om Suomi.fi-fullmakter. Det lönar sig att reservera tid för ansökan och behandlingen av den.

När du använder Suomi.fi-fullmakter ska du logga in i e-tjänsterna med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Så här flyttar du över till att använda tjänsten Suomi.fi