Privatpersoner: så här ger du Suomi.fi-fullmakt att sköta skatteärenden

Du kan ge en annan person eller ett företag fullmakt att sköta skatteärenden på dina vägnar. Du kan ge Suomi.fi-fullmakt att sköta alla skatteärenden eller enbart ett enskilt skatteärende.

Om du sköter ditt minderåriga barns skatteärenden i MinSkatt behöver du ingen separat fullmakt. Tjänsten Fullmakter kontrollerar i befolkningsdatasystemet om du har vårdnadshavarens rätt att sköta ärenden på det minderåriga barnets vägnar.

För befullmäktigande och elektronisk ärendehantering behöver du dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Om du inte har något av dem, men vill ge någon annan fullmakt att sköta dina skatteärenden, kan hen göra en begäran om fullmakt.

Så här ger du fullmakt på Suomi.fi

1

Välj en eller flera fullmakter

Med fullmakten hantering av skatteärenden kan du se, korrigera och anmäla alla dina beskattningsuppgifter via Skatteförvaltningens alla ärendehanteringskanaler (MinSkatt, skattebyråer, telefonservice). Fullmaktshavaren kan också ändra fullmaktsgivarens kontonummer i MinSkatt. Med andra fullmakter är det endast möjligt att sköta specifika ärenden i begränsad utsträckning.

Läs beskrivningar av fullmakterna för att se vilken fullmakt som passar dina behov

Välj fullmakt senare i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

2

Ge fullmakt på Suomi.fi

Identifiera dig i tjänsten Suomi.fi-fullmakter till exempel med dina personliga bankkoder och ge fullmakt där.

Gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter

När du har gett fullmakt på Suomi.fi gäller den genast. Fullmaktshavaren kan till exempel logga in i MinSkatt med sina personliga bankkoder och sköta ärenden på fullmaktsgivarens vägnar.

Om ett elektroniskt identifieringsverktyg saknas

Om du vill ge någon annan fullmakt att sköta skatteärenden, men inte har några personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort, ska ni göra så här:

  1. Fullmaktshavare: Identifiera dig i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Lämna sedan en begäran om fullmakt till den person vars ärenden du ska sköta. Anvisning på Suomi.fi: Be om ärendefullmakt som person
  2. Fullmaktshavare: När du har lämnat in en begäran om fullmakt, ska du berätta om det för fullmaktsgivaren så att hen kan godkänna begäran.
  3. Fullmaktsgivare: Eftersom du inte har något elektroniskt identifieringsverktyg kan du gå till skattebyrån för att godkänna begäran om fullmakt. Du ska besöka skattebyrån personligen. Kontrollera skattebyråernas öppettider

Observera! Om fullmaktsgivaren har ett elektroniskt identifieringsverktyg, kan hen godkänna begäran om fullmakt på elektronisk väg i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Vanliga frågor

Om du är en privat intressebevakare kan du tills vidare inte sköta ärenden i MinSkatt eller i andra Skatteförvaltningens e-tjänster på en annan persons vägnar om personen som du företräder inte har möjlighet att identifiera sig elektroniskt och bevilja fullmakter. 

Du får i Suomi.fi mer information om de situationer i vilka man kan och inte kan sköta ärenden på någon annans vägnar

Om du sköter ditt minderåriga barns skatteärenden i MinSkatt behöver du i allmänhet inte en separat fullmakt. Fullmaktstjänsten kontrollerar i befolkningsdatasystemet om du som vårdnadshavare har rätt att sköta ärenden på ett minderårigt barns vägnar.

Att sköta ärenden på barnets vägnar kräver båda föräldrarnas samtycke om du exempelvis har skiljt dig från barnets andra förälder och du på grund av avtalet om delad vårdnad inte kan sköta barnets skatteärenden automatiskt i MinSkatt. I en sådan situation kan ni ge någondera föräldern eller båda en Suomi.fi-fullmakt med hjälp av vilken det möjligt att sköta barnets ärenden elektroniskt.

Mer information och anvisningar på Suomi.fi: Uträttande av ärenden för en annan person