Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Privatperson: så här ger du Suomi.fi-fullmakt att sköta skatteärenden

Du kan ge en annan person eller ett företag fullmakt att sköta skatteärenden på dina vägnar. Du kan ge Suomi.fi-fullmakt att sköta alla skatteärenden eller enbart ett enskilt skatteärende. En utländsk privatperson kan tills vidare inte ge någon Suomi.fi-fullmakt.

Om du sköter ditt minderåriga barns skatteärenden i MinSkatt behöver du ingen separat fullmakt. Tjänsten Fullmakter kontrollerar i befolkningsdatasystemet om du har vårdnadshavarens rätt att sköta ärenden på det minderåriga barnets vägnar.

Du behöver personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort för att ge Suomi.fi-fullmakter och för elektronisk kommunikation. Om du inte har något av dessa kan en annan person inte få en fullmakt av dig för att sköta dina skatteärenden elektroniskt. Du kan dock ge en fullmakt till någon annan på en pappersblankett. Med hjälp av denna fullmakt kan personen sköta dina skatteärenden på pappersblanketter, per telefon och på skattebyrån.

Så här ger du fullmakt på Suomi.fi

1

Välj en eller flera fullmakter

Med fullmakten hantering av skatteärenden kan du se, korrigera och anmäla alla dina beskattningsuppgifter via Skatteförvaltningens alla ärendehanteringskanaler (MinSkatt, skattebyråer, telefonservice). Fullmaktshavaren kan också ändra fullmaktsgivarens kontonummer i MinSkatt. Med andra fullmakter är det endast möjligt att sköta specifika ärenden i begränsad utsträckning.

Läs beskrivningar av fullmakterna för att se vilken fullmakt som passar dina behov

Välj fullmakt senare i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

2

Ge fullmakt på Suomi.fi

Identifiera dig i tjänsten Suomi.fi-fullmakter till exempel med dina personliga bankkoder och ge fullmakt där.

Gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter

När du har gett fullmakt på Suomi.fi gäller den genast. Fullmaktshavaren kan till exempel logga in i MinSkatt med sina personliga bankkoder och sköta ärenden på fullmaktsgivarens vägnar.

Vanliga frågor

Om du sköter ditt minderåriga barns skatteärenden i MinSkatt behöver du i allmänhet inte en separat fullmakt. Fullmaktstjänsten kontrollerar i befolkningsdatasystemet om du som vårdnadshavare har rätt att sköta ärenden på ett minderårigt barns vägnar.

Att sköta ärenden på barnets vägnar kräver båda föräldrarnas samtycke om du exempelvis har skiljt dig från barnets andra förälder och du på grund av avtalet om delad vårdnad inte kan sköta barnets skatteärenden automatiskt i MinSkatt. I en sådan situation kan ni ge någondera föräldern eller båda en Suomi.fi-fullmakt med hjälp av vilken det möjligt att sköta barnets ärenden elektroniskt.

Mer information och anvisningar på Suomi.fi: Uträttande av ärenden för en annan person