Privatperson: så här ger du fullmakt

Du kan ge en annan person eller ett företag fullmakt för att sköta skatteärenden på dina vägnar. Du kan ge en Suomi.fi-fullmakt för att sköta alla eller endast ett enskilt skatteärende.

Om du sköter ditt minderåriga barns skatteärenden i MinSkatt behöver du inte en separat fullmakt. Fullmaktstjänsten kontrollerar i befolkningsdatasystemet om du som vårdnadshavare har rätt att sköta ärenden på ett minderårigt barns vägnar.

Bekanta dig med Suomi.fi-fullmakterna för skatteärenden

Ge fullmakten i Suomi.fi. Välj i tjänsten Suomi.fi den fullmakt som du vill ge.

Observera! När du har gett fullmakten Skatteärenden till ett ombud kan hen se, korrigera och deklarera alla dina beskattningsuppgifter i Skatteförvaltningens samtliga servicekanaler (MinSkatt, skattebyråerna, telefonservicen). Ombudet kan också ändra fullmaktsgivarens kontonummer i MinSkatt.

Om du inte har ett elektroniskt identifieringsverktyg

Om du inte har personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett certifikatkort

Du kan också fylla i ansökan tillsammans med handläggaren på skattebyrån. Kontrollera öppettiderna på skattebyråerna

Obs! Fullmaktsgivaren ska besöka skattebyrån personligen.