Privatperson: så här ger du fullmakt

Du kan ge en annan person eller ett företag fullmakt för att sköta skatteärenden på dina vägnar. Du kan ge en Suomi.fi-fullmakt för att sköta alla eller endast ett enskilt skatteärende.

Om du sköter ditt minderåriga barns skatteärenden i MinSkatt behöver du inte en separat fullmakt. Fullmaktstjänsten kontrollerar i befolkningsdatasystemet om du som vårdnadshavare har rätt att sköta ärenden på ett minderårigt barns vägnar.

Bekanta dig med Suomi.fi-fullmakterna för skatteärenden

Ge fullmakten i Suomi.fi. Välj i tjänsten Suomi.fi den fullmakt som du vill ge.

Observera! När du har gett fullmakten Skatteärenden till ett ombud kan hen se, korrigera och deklarera alla dina beskattningsuppgifter i Skatteförvaltningens samtliga servicekanaler (MinSkatt, skattebyråerna, telefonservicen). Ombudet kan också ändra fullmaktsgivarens kontonummer i MinSkatt.

Om du inte har ett elektroniskt identifieringsverktyg

Om du inte har personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett certifikatkort

Om du inte har en personlig stark identifierare (exempelvis bankkoder), ett officiellt identitetskort (ett pass eller identitetskort) och tekniska verktyg för att göra en ansökan, kan en handläggare ge anvisningar för hur du fyller i ansökan i besökskundtjänsten på en skattebyrå.. Kontrollera öppettiderna på skattebyråerna

Obs! Fullmaktsgivaren ska besöka skattebyrån personligen.