Fullmakter i olika e-tjänster

Användningen av fullmakterna upphör

Det går inte längre att använda Katso-auktoriseringarna från och med 1.1.2021. Om du sköter skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-auktoriseringar ska du ansöka om nödvändiga Suomi.fi-fullmakter i stället för dem. Katso-auktoriseringar ändras inte automatiskt till Suomi.fi-fullmakter.

När du använder Suomi.fi-fullmakter ska du logga in i e-tjänsterna med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Mobilcertifikatet eller certifikatkortet kan också vara ett sådant som organisationen erbjuder.

I tabellen ser du vilken fullmakt du behöver när du sköter skatteärenden på någon annans vägnar i olika e-tjänster och servicekanaler.

Om du är bokförare och lämnar deklarationer eller anmälningar på en kunds vägnar i Ilmoitin.fi eller Lomake.fi, kan du alltid logga in med en personlig identifierare. Det har ingen betydelse om fullmakten har getts i e-tjänsten Suomi.fi-fullmakter eller Katso.

Fullmakter som olika kundgrupper behöver för olika e-tjänster för att sköta skatteärenden på någon annans vägnar.
Kundgrupp MinSkatt Ilmoitin.fi Lomake.fi Besöks-eller telefon-kunder Inkomstregistret Palkka.fi TYVI-operatörerna
Personkund Suomi.fi - - Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi Suomi.fi -
Rörelseidkare och yrkesutövare Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi
och Katso
Suomi.fi och Katso Katso
Jord- och skogsbruksidare Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi
och Katso
Suomi.fi och Katso Katso
Aktiebolag, bostads-aktiebolag Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi
och Katso
Suomi.fi och Katso Katso
Andelslag Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi
och Katso
Suomi.fi och Katso Katso
Kommanditbolag, öppet bolag Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi
och Katso
Suomi.fi och Katso Katso
Näringssamman-slutning, beskattnings-sammanslutning Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Katso
Dödsbo Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Katso
Stiftelse, förening Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Katso
Utländsk aktör Katso Katso Katso - Katso Katso Katso
Samfälld förmån Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Katso
Offentlig organisation Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Katso