Fullmakter i olika e-tjänster

Katso-koderna och Katso-auktoringarna kan inte användas efter den 31 augusti 2021

Katso-auktoriseringarna ändras inte automatiskt till Suomi.fi-fullmakter. Om du sköter skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-auktoriseringar ska du ersätta dem genom att ansöka om Suomi.fi-fullmakter. Det lönar sig att reservera tid för ansökan och behandlingen av den.

När du använder Suomi.fi-fullmakter ska du logga in i e-tjänsterna med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Så här flyttar du över till att använda tjänsten Suomi.fi

I tabellen ser du vilken fullmakt du behöver när du sköter skatteärenden på någon annans vägnar i olika e-tjänster och servicekanaler.

Om du är bokförare och lämnar deklarationer eller anmälningar på en kunds vägnar i Ilmoitin.fi eller Lomake.fi, kan du alltid logga in med en personlig identifierare. Det har ingen betydelse om fullmakten har getts i e-tjänsten Suomi.fi-fullmakter eller Katso.

Fullmakter som olika kundgrupper behöver för olika e-tjänster för att sköta skatteärenden på någon annans vägnar.
Kundgrupp MinSkatt Ilmoitin.fi Lomake.fi Besöks-eller telefon-kunder Inkomstregistret Palkka.fi
Personkund Suomi.fi - - Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi Suomi.fi
Rörelseidkare och yrkesutövare Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi
och Katso
Suomi.fi och Katso
Jord- och skogsbruksidare Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi
och Katso
Suomi.fi och Katso
Aktiebolag, bostads-aktiebolag Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi
och Katso
Suomi.fi och Katso
Andelslag Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi
och Katso
Suomi.fi och Katso
Kommanditbolag, öppet bolag Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi
och Katso
Suomi.fi och Katso
Näringssamman-slutning, beskattnings-sammanslutning Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso
Dödsbo Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso
Stiftelse, förening Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso
Utländsk aktör Katso Katso Katso - Katso Katso
Samfälld förmån Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso
Offentlig organisation Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso