Fullmakter i olika e-tjänster

I tabellen ser du vilken fullmakt du behöver när du sköter skatteärenden på någon annans vägnar i olika e-tjänster och servicekanaler.

Om du är bokförare och lämnar deklarationer eller anmälningar på en kunds vägnar i Ilmoitin.fi eller Lomake.fi, kan du alltid logga in med en personlig identifierare. Det har ingen betydelse om fullmakten har getts i e-tjänsten Suomi.fi-fullmakter eller Katso.

Fullmakter som olika kundgrupper behöver för olika e-tjänster för att sköta skatteärenden på någon annans vägnar.
Kundgrupp MinSkatt Ilmoitin.fi Lomake.fi Besöks-eller telefon-kunder Inkomstregistret Palkka.fi TYVI-operatörerna
Personkund Suomi.fi - - Suomi.fi Suomi.fi Suomi.fi -
Rörelseidkare och yrkesutövare Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi Suomi.fi
och Katso
Suomi.fi och Katso Katso
Jord- och skogsbruksidare Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi Suomi.fi
och Katso
Suomi.fi och Katso Katso
Aktiebolag, bostads-aktiebolag Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi Suomi.fi
och Katso
Suomi.fi och Katso Katso
Andelslag Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi Suomi.fi
och Katso
Suomi.fi och Katso Katso
Kommanditbolag, öppet bolag Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi och Katso Suomi.fi Suomi.fi
och Katso
Suomi.fi och Katso Katso
Näringssamman-slutning, beskattnings-sammanslutning Katso Katso Katso - Katso Katso Katso
Dödsbo Katso Katso Katso - Katso Katso Katso
Stiftelse, förening Katso Katso Katso - Katso Katso Katso
Utländsk aktör Katso Katso Katso - Katso Katso Katso
Samfälld förmån Katso Katso Katso - Katso Katso Katso
Offentlig organisation Katso Katso Katso - Katso Katso Katso

Vissa e-tjänster förutsätter Katso-behörighet

Om du med en Katso-behörighet har skött om punktskatte- eller bilskatteärenden på någon annans vägnar i vissa e-tjänster kan du inte använda en Suomi.fi-fullmakt. I följande e-tjänster ska du använda Katso-auktoriseringen även i fortsättningen:

  • EMCS-tjänsten
  • e-tjänsten Punktskattedeklaration
  • registret över statliga stöd
  • e-tjänsten Anmälan om temporär skattefri användning av fordon
  • e-tjänsten Bilskattedeklaration.