Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Föreningar: så här ger du Suomi.fi-fullmakt att sköta skatteärenden

Om du är införd som styrelseordförande eller person med firmateckningsrätt för en förening i föreningsregistret, kan du för föreningens räkning sköta ärenden utan särskild fullmakt på MinSkatt, Lomake.fi och Ilmoitin.fi.

För elektronisk ärendehantering och befullmäktigande behöver du dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Observera att föreningens firmateckningsregel påverkar på vilket sätt fullmakt att sköta föreningens skatteärenden kan ges.

Firmateckningsrätt ensam

Firmateckningsregel två eller flera personer tillsammans

Så här ger du fullmakt när du ensam har firmateckningsrätt

Om du har rätt att företräda föreningen ensam kan du ge en annan person eller ett företag Suomi.fi-fullmakt att sköta föreningens skatteärenden. Din personbeteckning och organroll (firmateckningsrätt) ska vara införda i föreningsregistret. Du kan kontrollera uppgifterna i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister.

Observera! Befullmäktigade ombud kan inte ändra föreningars kontonummer i MinSkatt. Sådana ändringar kan endast göras med organroller som införts i föreningsregistret, dvs. föreningens ordförande eller en representant som ensam har firmateckningsrätt.

1

Välj en eller flera fullmakter

Med fullmakten Hantering av skatteärenden är det möjligt att sköta fullmaktsgivarens samtliga skatteärenden. Med andra fullmakter är det endast möjligt att sköta specifika ärenden i begränsad utsträckning.

Läs beskrivningar av fullmakterna för att se vilken fullmakt som passar dina behov

Välj fullmakt senare i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

2

Ge fullmakt på Suomi.fi

Identifiera dig i tjänsten Suomi.fi-fullmakter till exempel med dina personliga bankkoder och ge fullmakt där.

Gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter

När du har gett fullmakt på Suomi.fi gäller den genast. Fullmaktshavaren kan till exempel logga in i MinSkatt med sina personliga bankkoder och sköta ärenden på fullmaktsgivarens vägnar.

Det går inte att ge fullmakt

Om rätt att företräda föreningen ensam är införd för dig i PRS föreningsregister, men du inte kan logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, ska du skicka en begäran om kontroll till föreningsregistret med PRS feedbackblankett.

Välj Föreningar i blanketten. Skriv följande uppgifter i textfältet:

  • Det går inte att använda Suomi.fi-fullmakter
  • föreningens FO-nummer
  • namnet på den person som inte använda Suomi.fi-fullmakter
  • e-postadress för svar.

Så här befullmäktigar du när firmateckningsregeln är två eller flera tillsammans

Om föreningen enligt föreningens firmateckningsregel ska företrädas av två eller flera personer tillsammans, kan föreningen ge fullmakt genom att göra en fullmaktsansökan. Så här gör du:

1

Välj en eller flera fullmakter

Med fullmakten hantering av skatteärenden är det möjligt att sköta fullmaktsgivarens samtliga skatteärenden. Med andra fullmakter är det endast möjligt att sköta specifika ärenden i begränsad utsträckning.

Läs beskrivningar av fullmakterna för att se vilken fullmakt som passar dina behov

Välj fullmakt senare i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

2

Ansök om fullmaktsrätt

Först ska du göra en fullmaktsansökan i e-tjänsten Suomi.fi. Med ansökan söker du fullmaktsrätt eller fullmaktsrätt för representant.

Gör en fullmaktsansökan på Suomi.fi

Anvisning:Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi

Observera! När ansökan har behandlats och fullmaktsrätten har registrerats ska du med dina personliga bankkoder logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Där kan du ge en egentlig ärendefullmakt (beskrivningar i punkt 1) som gör det möjligt för fullmaktshavaren att sköta skatteärenden på elektronisk väg.

3

Ge ärendefullmakt på Suomi.fi

När fullmaktsansökan har godkänts och du har fått fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt, ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Ge ärendefullmakter eller representationsfullmakter till de personer som behöver dem för att sköta ärenden på samfundets vägnar. Om du själv ska börja sköta organisationens ärenden ska du ge dig själv fullmakt. Du kan också ge fullmakt exempelvis till en bokföringsbyrå.

Gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Anvisning:Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi
Läs punkt 3: Ge fullmakt och sörj för identifieringsverktyg