Föreningar: så här ger du Suomi.fi-fullmakt att sköta skatteärenden

Om du är införd som styrelseordförande eller person med firmateckningsrätt för en förening i föreningsregistret, kan du för föreningens räkning sköta ärenden utan särskild fullmakt på MinSkatt, Lomake.fi och Ilmoitin.fi.

För elektronisk ärendehantering och befullmäktigande behöver du dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Observera att föreningens firmateckningsregel påverkar på vilket sätt fullmakt att sköta föreningens skatteärenden kan ges.

Firmateckningsrätt ensam

Firmateckningsregel två eller flera personer tillsammans

Så här ger du fullmakt när du ensam har firmateckningsrätt

Om du har rätt att företräda föreningen ensam kan du ge en annan person eller ett företag Suomi.fi-fullmakt att sköta föreningens skatteärenden. Din personbeteckning och organroll (firmateckningsrätt) ska vara införda i föreningsregistret. Du kan kontrollera uppgifterna i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister.

Observera! Befullmäktigade ombud kan inte ändra föreningars kontonummer i MinSkatt. Sådana ändringar kan endast göras med organroller som införts i föreningsregistret, dvs. föreningens ordförande eller en representant som ensam har firmateckningsrätt.

1

Välj en eller flera fullmakter

Med fullmakten Hantering av skatteärenden är det möjligt att sköta fullmaktsgivarens samtliga skatteärenden. Med andra fullmakter är det endast möjligt att sköta specifika ärenden i begränsad utsträckning.

Läs beskrivningar av fullmakterna för att se vilken fullmakt som passar dina behov

Välj fullmakt senare i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

2

Ge fullmakt på Suomi.fi

Identifiera dig i tjänsten Suomi.fi-fullmakter till exempel med dina personliga bankkoder och ge fullmakt där.

Gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter

När du har gett fullmakt på Suomi.fi gäller den genast. Fullmaktshavaren kan till exempel logga in i MinSkatt med sina personliga bankkoder och sköta ärenden på fullmaktsgivarens vägnar.

Det går inte att ge fullmakt

Om rätt att företräda föreningen ensam är införd för dig i PRS föreningsregister, men du inte kan logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, ska du skicka en begäran om kontroll till föreningsregistret med PRS feedbackblankett.

Välj Föreningar i blanketten. Skriv följande uppgifter i textfältet:

 • Det går inte att använda Suomi.fi-fullmakter
 • föreningens FO-nummer
 • namnet på den person som inte använda Suomi.fi-fullmakter
 • e-postadress för svar.

Så här befullmäktigar du när firmateckningsregeln är två eller flera tillsammans

Om föreningen enligt föreningens firmateckningsregel ska företrädas av två eller flera personer tillsammans, kan föreningen ge fullmakt genom att göra en fullmaktsansökan. Så här gör du:

1

Välj en eller flera fullmakter

Med fullmakten hantering av skatteärenden är det möjligt att sköta fullmaktsgivarens samtliga skatteärenden. Med andra fullmakter är det endast möjligt att sköta specifika ärenden i begränsad utsträckning.

Läs beskrivningar av fullmakterna för att se vilken fullmakt som passar dina behov

Välj fullmakt senare i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

2

Ansök om fullmaktsrätt

Först ska du göra en fullmaktsansökan i e-tjänsten Suomi.fi. Med ansökan söker du fullmaktsrätt eller fullmaktsrätt för representant.

Gör en fullmaktsansökan på Suomi.fi

Anvisning:Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi

Observera! När ansökan har behandlats och fullmaktsrätten har registrerats ska du med dina personliga bankkoder logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Där kan du ge en egentlig ärendefullmakt (beskrivningar i punkt 1) som gör det möjligt för fullmaktshavaren att sköta skatteärenden på elektronisk väg.

3

Ge ärendefullmakt på Suomi.fi

När fullmaktsansökan har godkänts och du har fått fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt, ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Ge ärendefullmakter eller representationsfullmakter till de personer som behöver dem för att sköta ärenden på samfundets vägnar. Om du själv ska börja sköta organisationens ärenden ska du ge dig själv fullmakt. Du kan också ge fullmakt exempelvis till en bokföringsbyrå.

Gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Anvisning:Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi
Läs punkt 3: Ge fullmakt och sörj för identifieringsverktyg

Vanliga frågor

Exempel 1:

Om du kan teckna föreningens firma ensam kan du bevilja bokföringsbyrån en fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Logga in i tjänsten med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Välj fullmakten Skatteärenden. För inkomstregistret väljer du fullmakten Anmäla löneuppgifter.

När bokföringsbyrån har beviljats Suomi.fi-fullmakter för skatteärenden och inkomstregisterärenden kan den sköta föreningens skatteärenden i MinSkatt, Lomake.fi, Ilmoitin.fi och inkomstregistret. Bokföringsbyrån kan också skicka en fullmaktsbegäran som du sedan godkänner i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Observera att din personbeteckning och organroll (person med namnteckningsrätt) ska vara antecknad i föreningsregistret. Du kan kontrollera uppgifterna i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister.

Exempel 2:

Om du inte ensam kan teckna föreningens firma kan du inte på eget initiativ bevilja fullmakter. Så här ger du en bokföringsbyrå fullmakt:

 1. Ansök först om fullmaktsrätt för dig själv.
  Börja med att fylla i en ansökan för att registrera fullmakt i e-tjänsten Suomi.fi. Ange i ansökan alla de ärenden för vilka du behöver ge en fullmakt, exempelvis för att sköta skatteärenden för en förening.

  För fullmaktsansökan behöver du underskrifter enligt föreningens firmateckningsregel. Bifoga också kopior av ditt eget och de övriga firmatecknarnas finländska identitetskort eller pass.
 2. Ange sedan fullmaktsrätt
  När du får ett meddelande om att en fullmaktsrätt har registrerats för dig ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med dina personliga nätbankskoder. Välj Agera på ett företags vägnar. Bevilja bokföringsbyrån fullmakt för föreningens skatteärenden. Välj fullmakten Skatteärenden. För inkomstregistret väljer du fullmakten Anmäla löneuppgifter. Efter att ha fått fullmakten kan bokföringsbyrån sköta föreningens ärenden elektroniskt.

Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi

Exempel 1.

Om du är styrelseordförande eller om du har rätt att teckna föreningens namn ensam kan du sköta föreningens skatteärenden i MinSkatt, Lomake.fi, Ilmoitin.fi och inkomstregistret. Du behöver inte en separat fullmakt.

Logga in i e-tjänsterna med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Välj sedan Agera på ett företags vägnar. Du får fram föreningens uppgifter.

Om föreningen har grundats före 1994 ska du kontrollera att din personbeteckning har införts i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister.

Exempel 2.

Om du inte ensam kan teckna föreningens namn (namnteckningsrätten är exempelvis två ledamöter tillsammans), gör så här:

 1. Ansök först om fullmaktsrätt för dig själv.
  Börja med att ansöka om fullmakt i e-tjänsten Suomi.fi. Ange i ansökan alla de ärenden för vilka du behöver fullmakt, exempelvis för att sköta en förenings skatteärenden.

  För fullmaktsansökan behöver du underskrifter enligt föreningens firmateckningsregel. Bifoga också kopior av ditt eget och de övriga firmatecknarnas finländska identitetskort eller pass. Anvisning: Så här gör du en fullmaktsansökan i e-tjänsten Suomi.fi

 2. Bevilja sedan fullmaktsrätt
  När du får ett meddelande om att en fullmaktsrätt har registrerats för dig ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med dina personliga nätbankskoder. Välj ”Agera på ett företags vägnar”. Bevilja dig själv en fullmakt för att sköta föreningens skatteärenden. Välj fullmakten Skatteärenden.

 3. Efter att du beviljat fullmakten ska du testa att den fungerar: Logga in i MinSkatt med dina personliga nätbankskoder. Välj ”Agera på ett företags vägnar”. Du borde få fram föreningens uppgifter i MinSkatt.