Föreningar: så här ger du fullmakt

Om du är en i föreningsregistret antecknad styrelseordförande eller en person med firmateckningsrätt i föreningen kan sköta ärenden utan separat fullmakt i MinSkatt, Lomake.fi och Ilmoitin.fi.

Om du har rätt att representera föreningen ensam kan du ge en annan person eller ett företag en Suomi.fi-fullmakt för att sköta föreningens skatteärenden. Personbeteckningen och organrollen (ordförande eller en person med firmateckningsrätt) i föreningen ska vara antecknad i föreningsregistret. Du kan kontrollera uppgifterna i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister.

Observera! Ett ombud som har fått fullmakt kan inte ändra föreningens kontonummer i MinSkatt. Det är endast en person med en i föreningsregistret antecknad organroll, det vill säga ordföranden i föreningen eller en företrädare med ensam firmateckningsrätt, som kan göra ändringen.

Ge en ny fullmakt i Suomi.fi

Bekanta dig med Suomi.fi-fullmakterna för skatteärenden

Anvisning i Suomi.fi: Ge fullmakt som företag eller samfund

Två eller fler tillsammans har namnteckningsrätt

Om föreningen enligt namnteckningsregeln representeras av två eller flera personer tillsammans, kan föreningen ge fullmakter genom att lämna en fullmaktsansökan.

Om det inte går att ge fullmakter

Om rätten att företräda föreningen ensam har antecknats för dig i föreningsregistret vid PRS, men inloggningen i e-tjänsten Suomi.fi-fullmakter inte lyckas, ska du skicka en begäran om granskning till föreningsregistret med Patent- och registerstyrelsens responsblankett.

På blanketten ska du välja punkten Föreningar. Skriv följande uppgifter i textfältet:

  • ”Det går inte att ge Suomi.fi-fullmakter”
  • föreningens FO-nummer
  • namnet på den person som inte kan ge fullmakt
  • e-postadressen för svaret.

Användningen av fullmakterna upphör

Det går inte längre att använda Katso-auktoriseringarna från och med 1.1.2021. Om du sköter skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-auktoriseringar ska du ansöka om nödvändiga Suomi.fi-fullmakter i stället för dem. Katso-auktoriseringar ändras inte automatiskt till Suomi.fi-fullmakter.

När du använder Suomi.fi-fullmakter ska du logga in i e-tjänsterna med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Mobilcertifikatet eller certifikatkortet kan också vara ett sådant som organisationen erbjuder.

Så här flyttar du över till att använda tjänsten Suomi.fi