Föreningar: så här ger du fullmakt

Om du är en i föreningsregistret antecknad styrelseordförande eller en person med firmateckningsrätt i föreningen kan sköta ärenden utan separat fullmakt i MinSkatt, Lomake.fi och Ilmoitin.fi.

Om du har rätt att representera föreningen ensam kan du ge en annan person eller ett företag en Suomi.fi-fullmakt för att sköta föreningens skatteärenden. Personbeteckningen och organrollen (ordförande eller en person med firmateckningsrätt) i föreningen ska vara antecknad i föreningsregistret. Du kan kontrollera uppgifterna i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister.

Observera! Ett ombud som har fått fullmakt kan inte ändra föreningens kontonummer i MinSkatt. Det är endast en person med en i föreningsregistret antecknad organroll, det vill säga ordföranden i föreningen eller en företrädare med ensam firmateckningsrätt, som kan göra ändringen.

Ge en ny fullmakt i Suomi.fi

Bekanta dig med Suomi.fi-fullmakterna för skatteärenden

Anvisning i Suomi.fi: Ge fullmakt som företag eller samfund