Dödsbon med FO-nummer: så här ger du Suomi.fi-fullmakt att sköta skatteärenden

Dödsbon ska alltid ha ett FO-nummer för att kunna ge en annan person eller ett företag fullmakt att sköta dödsboets skatteärenden. Ett dödsbo kan endast få ett FO-nummer, om dödsboet till exempel bedriver näringsverksamhet för vilken det behöver ett FO-nummer.

Om dödsboet inte har ett FO-nummer, kan dödsboets skatteärenden tills vidare endast skötas med pappersblanketter.

För elektronisk ärendehantering behöver du dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Så här gör du en fullmaktsansökan och ger fullmakt på Suomi.fi

1

Välj en eller flera fullmakter

Med fullmakten hantering av skatteärenden är det möjligt att sköta fullmaktsgivarens samtliga skatteärenden. Med andra fullmakter är det endast möjligt att sköta specifika ärenden i begränsad utsträckning.

Läs beskrivningar av fullmakterna för att se vilken fullmakt som passar dina behov

Välj fullmakt senare i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

2

Ansök om fullmaktsrätt

Först ska du göra en fullmaktsansökan i e-tjänsten Suomi.fi. Med ansökan söker du fullmaktsrätt eller fullmaktsrätt för representant.

Gör en fullmaktsansökan på Suomi.fi

Anvisning:Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi

Observera! När ansökan har behandlats och fullmaktsrätten har registrerats ska du med dina personliga bankkoder logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Där kan du ge en egentlig ärendefullmakt (beskrivningar i punkt 1) som gör det möjligt för fullmaktshavaren att sköta skatteärenden på elektronisk väg.

3

Ge ärendefullmakt på Suomi.fi

När fullmaktsansökan har godkänts och du har fått fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt, ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Ge ärendefullmakter eller representationsfullmakter till de personer som behöver dem för att sköta ärenden på samfundets vägnar. Om du själv ska börja sköta organisationens ärenden ska du ge dig själv fullmakt. Du kan också ge fullmakt exempelvis till en bokföringsbyrå.

Gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Anvisning:Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi
Läs punkt 3: Ge fullmakt och sörj för identifieringsverktyg

Vanliga frågor

Tyvärr kan du inte sköta dödsboets ärenden elektroniskt.

Om dödsboet inte har ett FO-nummer kan dödsboets skatteärenden tills vidare inte skötas elektroniskt.

Tills vidare kan du kan sköta dödsboets skatteärenden − exempelvis att lämna skattedeklarationen − endast på pappersblanketter.

Så här deklarerar du på papper - förhandsifyllda skattedeklaration

Så här sköter du skatteärenden för ett dödsbo

Du kan sköta dödsboets ärenden smidigt också i fortsättningen när du gör så här:

  1. Ansök först om fullmaktsrätt för dig själv.
    Börja med att fylla i en ansökan för att registrera fullmakt i e-tjänsten Suomi.fi. Ange i ansökan alla de ärenden för vilka du behöver fullmakt, exempelvis för att sköta skatteärenden för ett dödsbo.

    Du behöver dödsbodelägarnas underskrifter för fullmaktsansökan. Som bilaga behöver du också kopior av ditt eget och dödsboets övriga delägares finländska identitetskort eller pass samt en kopia av bouppteckningsinstrumentets delägarförteckning.
  2. Ange sedan fullmaktsrätt
    När du får ett meddelande om att en fullmaktsrätt har registrerats för dig ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med dina personliga nätbankskoder. Välj Agera på ett företags vägnar. Bevilja dig själv fullmakt för dödsboets skatteärenden. Välj fullmakten Skatteärenden.
  3. Efter att du beviljat fullmakten ska du testa att den fungerar: Logga in i MinSkatt med dina personliga nätbankskoder. Välj Agera på ett företags vägnar. Du borde få fram dödsboets uppgifter i MinSkatt.

Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi