Aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, kommanditbolag och öppna bolag: så här ger du fullmakt

Om du själv sköter ditt bolags skatteärenden och du har en i handelsregistret antecknad organroll, kan du sköta ärenden på bolagets vägnar utan fullmakt. Du loggar in i Skatteförvaltningens e-tjänster med dina bankkoder.

Om du vill ge ett ombud fullmakt att sköta ärenden på ditt företags vägnar, gör så här:

Bekanta dig med Suomi.fi-fullmakterna för skatteärenden

Ge en fullmakt i Suomi.fi

Anvisningar på suomi.fi:

Observera! Ett ombud som har fått fullmakt kan inte ändra kontonumret i MinSkatt för aktiebolag och publikt aktiebolag. Det är endast en person med en i handelsregistret antecknad roll i bolaget, det vill säga en egen företrädare för företaget eller andelslaget, som kan göra ändringen.

Om du använder Katso-auktoriseringar ska du observera att tjänsten Katso upphör 31.12.2020. Ta i bruk Suomi.fi-fullmakterna. Katso-auktoriseringar ändras inte automatiskt till Suomi.fi-fullmakter.

Om du fortsätter att använda Katso-auktoriseringen

Även om Katso-auktoriseringen ännu är tillgänglig under 2020, lönar det sig att byta till Suomi.fi-fullmakter i god tid. Observera att du endast kan sköta ärenden med följande Katso-behörigheter:

  • företagets huvudanvändare
  • företagets sekundära huvudanvändare
  • MinSkatt för företag

Följande Katso-behörigheter har tagits ur bruk:

  • inkomstskattedeklaration
  • uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Läs mer om Katso-auktorisering

Användningen av fullmakterna upphör

Det går inte längre att använda Katso-auktoriseringarna från och med 1.1.2021. Om du sköter skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-auktoriseringar ska du ansöka om nödvändiga Suomi.fi-fullmakter i stället för dem. Katso-auktoriseringar ändras inte automatiskt till Suomi.fi-fullmakter.

När du använder Suomi.fi-fullmakter ska du logga in i e-tjänsterna med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Mobilcertifikatet eller certifikatkortet kan också vara ett sådant som organisationen erbjuder.

Så här flyttar du över till att använda tjänsten Suomi.fi