Elektroniska tjänster för bilbeskattning

Bilskattedeklaration

I tjänsten kan du skicka bilskattedeklarationer med bilagor elektroniskt till Skatteförvaltningen. Om du lämnat in en bilskattedeklaration via deklarationstjänsten får du bilskattebeslutet elektroniskt. Du kan också betala bilskatt via tjänsten, vilket är det snabbaste sättet att registrera ett fordon. Efter betalningen går registreringstillståndet omedelbart till Traficom.

Bilskattedeklaration

Fordonsprisuppgifter

I tjänsten kan du söka prisuppgifter som används vid beskattningen av nya och begagnade fordon samt enskilda beskattningsuppgifter om fordon utifrån tillverkningsnumret (första beskattningsdag 1.4.2009 eller senare).

Fordonsprisuppgifter

Anmälan om ibruktagande av fordon

I tjänsten kan du göra en elektronisk anmälan om ibruktagande av fordon.  Anmälan gäller fordon som ska registreras i Finland.

Anmälan om ibruktagande av fordon

Anmälan om 14 dygns skattefri användning av fordon som registrerats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

I tjänsten kan du göra en anmälan om skattefri användning av ett EES-fordon. Fordonet får användas oavbrutet högst 14 dagar en gång per kalenderår. Skattefri användning gäller inte fordon som införts av någon annan än personen själv eller personens familjemedlemmar.

Anmälan om temporär skattefri användning av fordon