Elektroniska anmälningar om byggande

Hushåll

Lämna uppgifterna om byggarbete med en webblankett i tjänsten lomake.fi:

Företag

Företagen måste lämna anmälningarna om byggande elektroniskt. Det behändigaste sättet att lämna stora mängder av uppgifter är via ilmoitin.fi.

Om det är fråga om endast ett fåtal uppgifter kan de lämnas med en webblankett i tjänsten lomake.fi:

Gå till de uppgifter som du lämnat tidigare på en webblankett