Beställ giroblanketter

Med denna blankett kan du beställa nya giroblanketter för att betala kvarskattfastighetsskattförskottsskatt eller arvs- eller gåvoskatt. Fyll i uppgifterna nedan och skicka in din beställning. Om skatten ska betalas i fler än en betalningsrat får du en giroblankett för varje betalningsrat.

Du kan beställa giroblanketter endast för de skatter som har påförts dig. Den här blanketten är inte avsedd för ansökan om förskottsskatt eller ändring av förskottsskatten. Läs mer om ansökan om förskottsskatt.

Du får de nya giroblanketterna inom cirka en vecka från beställningen. Giroblanketterna skickas till den adress som Skatteförvaltningen har registrerat för dig som kontaktuppgift. Du behöver inte kontakta Skatteförvaltningen på nytt, t.ex. för att kontrollera att din ansökan kommit in.

Om du betalar skatten efter förfallodagen måste du också betala förseningsränta. Du kan betala förseningsräntan med samma giroblankett. Du kan använda vår räknare för att räkna ut beloppet av förseningsränta.  Kom ihåg att förseningsränta även utgår på en eventuell skatteförhöjning.

Räkna ut beloppet av förseningsränta

Läs mera om betalningen av skatter

* Obligatorisk uppgift

Skatt (du kan välja flera)
Sidan har senast uppdaterats 26.5.2017