Beställning av giroblanketter för fastighetsskatt

Med den här blanketten kan du beställa nya giroblanketter för betalning av fastighetsskatt. Beställningsblanketten är avsedd för alla kunder.

Fyll i de nödvändiga uppgifterna och skicka in din beställning. Om du betalar i två rater får du separata giroblanketter för båda betalningarna.

Du får de nya giroblanketterna per post inom cirka en vecka från beställningen. Vi skickar blanketterna till adressen som vi har i våra kunduppgifter. Du behöver inte kontakta Skatteförvaltningen för att försäkra dig om att beställningen har kommit fram.

Förseningsränta tas ut på fastighetsskatt som betalats för sent

Om du betalar fastighetsskatten efter förfallodagen ska du också betala förseningsränta. Du kan betala förseningsräntan och skatten samtidigt – använd uppgifterna i samma giroblankett. Du kan beräkna beloppet på förseningsräntan med förseningsränteräknaren. Kom ihåg att förseningsränta även uppbärs på en eventuell skatteförhöjning.

En skatt som finns i utsökning ska betalas efter utmätningsverkets anvisningar. Utsökningsverket debiterar en utsökningsavgift även om du skulle betala skatten direkt till Skatteförvaltningens konto.

* Obligatorisk uppgift