Beställning av giroblanketter för fastighetsskatt

Beställningsblanketten har tagits ur bruk för tillfället. Giroblanketterna för betalning av fastighetsskatten kommer med fastighetsbeskattningsbeslutet i mars 2019.