Beställ giroblanketter

Med denna blankett kan du vid behov beställa nya giroblanketter för att betala kvarskatt, fastighetsskatt, förskottsskatt eller arvs- och gåvoskatt. Fyll i uppgifterna nedan och skicka in din beställning. Om skatten ska betalas i fler än en betalningsrat får du en giroblankett för varje rat. Obs! Samfund och samfällda förmåner kan inte beställa giroblanketter för kvarskatt eller förskottsskatt. Betalningsuppgifterna för dessa skatter finns i beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Du kan beställa giroblanketter endast för de skatter som har påförts dig. Den här blanketten är inte avsedd för ansökan om förskottsskatt eller ändring av förskottsskatten. Läs mer om ansökan om förskottsskatt. 

Du får de nya giroblanketterna med posten inom cirka en vecka från beställningen. Giroblanketterna skickas till den adress som Skatteförvaltningen har registrerat för dig som kontaktuppgift. Du behöver inte kontakta Skatteförvaltningen för att kontrollera att beställningen kommit in.

Om du betalar skatten först efter förfallodagen måste du också betala försenings- eller dröjsmålsränta. Du betalar försenings- eller dröjsmålsräntan med samma giroblankett. Du kan räkna ut föreningsräntans belopp med vår räknare för förseningsränta. Du kan räkna ut dröjsmålsräntan och förseningsräntan på gåvoskatt i MinSkatt. Kom ihåg att förseningsränta även utgår på en eventuell skatteförhöjning.

Räkna ut förseningsräntans belopp med en räknare

Räkna ut dröjsmålsräntans belopp i MinSkatt

Läs mer om betalning av skatter

 

* Obligatorisk uppgift

Skatt (du kan välja flera)
Sidan har senast uppdaterats 1.11.2017