Begäranden om direktöverföring av skattekort

Det går att göra begäranden om direktöverföring av skattekort via Ilmoitin.fi och Posti Messaging:s och CGI:s Tyvi-tjänster.

Ilmoitin.fi (ilmoitin.fi)
Posti Messaging (tyvi.fi)
CGI (tyvi-palvelu.fi)