Begäranden om direktöverföring av skattekort

Det går att göra begäranden om direktöverföring av skattekort via Ilmoitin.fi och Posti Messaging:s och CGI:s Tyvi-tjänster.