Begäran om betalningsarrangemang

Denna nätblankett kan du använda för att ansöka om ett betalningsarrangemang, om du på grund av tillfälliga betalningssvårigheter inte kan betala skatter senast på förfallodagen. Blanketten kan dock inte användas för att ansöka om uppskov då det gäller betalning av bilskatt eller punktskatt.

Se till att förutsättningarna för ett betalningsarrangemang uppfylls, om du ansöker om ett betalningsarrangemang.

  • Det finns inga skatter som ska indrivas på utsökningsväg.
  • Skattedeklarationerna har lämnats in.
  • Förskottsskatterna är betalda.
  • Skatter som ingår i ett betalningsarrangemang som tidigare beviljats av Skatteförvaltningen har betalats.

För den beviljade betalningstiden uppbärs dröjsmålsränta på betalningen. Ett betalningsarrangemang hindrar inte att en eventuell skatteåterbäring används för obetalda skatter.

Om ansökan om betalningsarrangemang godkänns, träder betalningsarrangemanget i kraft omedelbart efter att Skatteförvaltningen har behandlat ärendet. De skatter som hör till betalningsprogrammet betalas varje månad i lika stora rater. Den första förfallodagen är inom en månad efter godkännandet av betalningsarrangemanget. Skatteförvaltningen skickar dig betalningsprogrammet och betalningsanvisningarna. Om ett betalningsprogram inte beviljas, får du ett meddelande om detta per brev eller telefon.

Beslutet på din ansökan om betalningsarrangemang får du inom cirka en vecka efter att ansökan har lämnats in. Du behöver inte kontakta Skatteförvaltningen separat för att försäkra dig om att ansökan har kommit fram.

Vid behov lämnas mer information på servicenumret 029 497 029 (Betalningsarrangemang och indrivning, samtalsavgift lna/msa).

Längden av och betalningsprogrammet för betalningsarrangemanget kan inte längre ändras efter att arrangemanget har godkänts. Skatten kan också betalas tidigare än vad som anges i den avtalade betalningsplanen.

Obs. För en kvarskatt kan kunden ansöka om ett betalningsarrangemang först när beskattningen har blivit färdig.

* Obligatorisk uppgift

Jag föreslår följande längd för betalningsarrangemanget