Att elektroniskt deklarera skatter på eget initiativ

Personkunder

Hushållsarbetsgivare, jord- och skogsbruksidkare samt rörelseidkare och yrkesutövare kan deklarera moms, arbetsgivarprestationer och andra skatter på eget initiativ i e-tjänsten MinSkatt.

Jord- och skogsbruksidkare samt rörelseidkare och yrkesutövare kan skicka deklarationen också som en fil som skapats i ett bokföringsprogram via Ilmotin.fi. 

Om du har beräknat lönerna i webbtjänsten Palkka.fi, har tjänsten redan skickat de nödvändiga deklarationerna och anmälningarna på dina vägnar. Lämna inte samma uppgifter på nytt via någon annan kanal. 

Löner som betalats ut 1.1.2019 eller senare ska anmälas till inkomstregistret

Företagskunder

Företagskunder kan deklarera moms, arbetsgivarprestationer och uppgifter om andra skatter på eget initiativ via e-tjänsten MinSkatt eller som en fil via Ilmoitin.fi om företaget har en fil som skapats i ett ekonomiprogram.

Du kan också lämna in deklarationen på en webblankett eller som en fil via Tyvi-serviceleverantörerna:

Löner som betalats ut 1.1.2019 eller senare ska anmälas till inkomstregistret