Årsanmälan på nätet

Lomake.fi

På Lomake.fi kan man lämna in följande webblanketter:

Ilmoitin.fi

Om företaget har en av ett ekonomiprogram skapad fil, kan filen skickas via webbtjänsten Ilmoitin.fi.

Tyvi-tjänsteleverantörer

Deklarationen kan lämnas in på webblankett eller som en fil i Tyvi-tjänsterna. Kontrollera hos Tyvi-tjänsteleverantören om det är möjligt att lämna in årsanmälningar, för alla olika årsanmälningar kan inte lämnas in via alla tjänsteleverantörer.