Årsanmälan på nätet

Suomi.fi

På Suomi.fi kan man lämna in följande webblanketter:

Ilmoitin.fi

Om företaget har en av ett ekonomiprogram skapad fil, kan filen skickas via webbtjänsten Ilmoitin.fi.

Tyvi-tjänsteleverantörer

Deklarationen kan lämnas in på webblankett eller som en fil i Tyvi-tjänsterna. Kontrollera hos Tyvi-tjänsteleverantören om det är möjligt att lämna in årsanmälningar, för alla olika årsanmälningar kan inte lämnas in via alla tjänsteleverantörer.

Sidan har senast uppdaterats 17.4.2017

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken