Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

22. Reservrutin vid ändring av destination

När Finlands EMCS-tjänsten inte är tillgängligt kan avsändaren tillämpa en reservrutin när denne informerar försändelsens mottagare och transportören om en ändring av destination. I stället för att anmäla ändringen av destinationen i EMCS-tjänsten kan avsändaren använda blankett nr 1464 (Anmälan om ändring av transportens bestämmelseort) för detta ändamål.

Det är inte obligatoriskt att använda blankett nr 1464, utan varornas avsändare kan också själv upprätta ett dokument som innehåller samma uppgifter som meddelandet om ändring av destination. Datafälten ska markeras med samma nummer och bokstäver som används i blankett nr 1464. En kopia av dokumentet ska förvaras i den godkända upplagshavarens eller den registrerade avsändarens bokföring.

Innan reservrutinen inleds kan varornas avsändare vid behov kontakta Skatteförvaltningens EMCS-support för att kontrollera om EMCS-tjänsten är ur bruk och om reservrutinen är tillåten. Då kan man också fråga hur länge driftavbrottet uppskattningsvis kommer att pågå. 

Innan den godkända upplagshavaren eller registrerade avsändaren ändrar destinationen (dvs. innan dokumentet för reservrutin lämnas till försändelsens mottagare och transportören) ska de göra en anmälan till EMCS-support om ändringen av destinationen och ibruktagandet av reservrutinen. Man ska också ge en förklaring till EMCS-support om varför EMCS-tjänsten inte kan användas, om detta beror på avsändaren. Anmälan görs till EMCS-support per e-post. En kopia av dokumentet för reservrutin ska också skickas till EMCS-support per e-post (emcs(a)vero.fi).

Obs! När EMCS-tjänst igen är i bruk ska avsändaren föra in anmälan om ändring av destination i EMCS-tjänsten.

 

EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)
E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07