Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

21. Reservrutin vid sändning av produkter

När Finlands EMCS-system inte är tillgängligt, kan godkända upplagshavare och registrerade avsändare tillämpa en reservrutin när de påbörjar en flyttning av punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande. I stället för det elektroniska administrativa dokumentet (e-AD) kan man då använda blankett Följedokument för reservrutin för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov

Det är inte obligatoriskt att använda blankett, utan den som flyttar varorna kan också själv upprätta ett dokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet. Datafälten ska markeras med samma nummer och bokstäver som används i blanketten. Blankett eller motsvarande dokument ska medfölja varorna. Godkända upplagshavare och registrerade avsändare ska förvara en kopia av den ifyllda blanketten eller av det motsvarande dokumentet i sin bokföring.

Innan reservrutinen inleds kan den som flyttar varorna vid behov kontakta EMCS-grupp för att kontrollera om EMCS-systemet är ur bruk och om reservrutinen är tillåten. Då kan man också fråga hur länge driftavbrottet uppskattningsvis kommer att pågå. Utanför tjänstetid kan man kontakta elektroniska servicecentral.

Innan flyttningen inleds ska den godkända upplagshavaren eller registrerade avsändaren göra en anmälan till EMCS-gruppen om ibruktagande av reservrutinen och ge en förklaring till varför EMCSsystemet inte är i bruk, om detta beror på avsändaren. Anmälan görs till EMCS-gruppen per e-post. En kopia av följedokumentet för reservrutin ska också skickas till EMCS-gruppen per e-post (emcs(a)vero.fi).

I fråga om export till länder utanför unionen: Förutom att en kopia av följedokumentet för reservrutin skickas till EMCS-gruppen per e-post, ska följedokumentet för reservrutin också lämnas till kontoret på papper. (Också varorna ska åtföljas av ett följedokument för reservrutin på papper). Obs! När EMCS-systemet är tillgängligt igen, ska ett e-AD upprättas genom att uppgifterna i följedokumentet för reservrutin förs in i EMCS-systemet.

 

EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)
E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07