Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

19. Förenklat förfarande

Det är frivilligt att använda EMCS-tjänsten vid flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga produkter mellan skatteupplag i Finland. I stället för EMCS-systemet kan man då använda det förenklade förfarande som avses i 66 § i punktskattelagen.

Detta förenklade förfarande ska användas då nationellt punktskattepliktiga produkter (bl.a. läskedrycker, smörjoljor och smörjmedel, stenkol) flyttas mellan skatteupplag i Finland.

Detta förfarande lämpar sig också för flyttningar av produkter på Åland och mellan Åland och Fastlandsfinland.

Vid flyttning av nationellt punktskattepliktiga produkter till ett annat medlemsland, iakttas det förenklade förfarande som avses i 66 § i punktskattelagen i tillämpliga delar. I detta fall har mottagaren inte något punktskattenummer och avsändaren måste vid behov kunna påvisa för Skatteförvaltningen, t.ex. med en kvitterad fraktsedel, att produkterna har mottagits i det andra medlemslandet.

Vid förenklat förfarande använder godkända upplagshavare, i stället för e-AD, en fraktsedel eller faktura som innehåller följande nödvändiga uppgifter

  1. produkterna som flyttas och produkternas mängd enligt skatteslag
  2. avsändarens och mottagarens namn, adress och punktskattenummer
  3. avsändningsdatum och leveransadress för varorna
  4. det avsändande och det mottagande upplagets punktskattenummer
  5. referensnummer med vilket försändelsen kan identifieras i avsändarens och mottagarens bokföring.

Det ovannämnda ersättande dokumentet ska upprättas i två exemplar av vilka exemplar 1 ska förvaras i avsändarens bokföring och exemplar 2 ska skickas med transporten och förvaras i mottagarens bokföring.

Om de mottagna produkterna avviker från dokumentet, ska mottagaren genast underrätta avsändaren om detta.

OBS! Registrerade avsändare kan inte använda förenklat förfarande vid sändning av harmoniserade punktskattepliktiga produkter som importerats från utanför EU under ett uppskovsförfarande från en importplats till ett skatteupplag, en registrerad mottagare eller till en tillfälligt registrerad mottagare efter att produkterna överlåtits till fri omsättning.

 

EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)
E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07