Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

17. Fartygsleveranser av harmoniserade punktskattepliktiga produkter

Användning av EMCS-systemet / fartyget befinner sig på en annan medlemsstats än Finlands område

Vid leverans av punktskattepliktiga produkter till fartyg eller luftfartyg i internationell trafik, i fall där fartyget befinner sig fysiskt i ett annat EU-land än Finland, är det den finländska godkända upplagshavarens uppgift att för dessa produkter skapa ett e-AD i EMCS-palvelussa. Transporten ges en administrativ referenskod, dvs. en ARC-kod. Därefter inges en exportdeklaration till Tullens exportsystemet. I exportdeklarationen anges som kod för tidigare handling AAD+ARC-kod och produktpartiets nummer i EMCS-systemet samt datum. Produktpartiets nummer anges med tre tecken (t.ex. produktrad 1 = 001). I exportdeklarationen ska man också ange koden FIXFI som specificerar exporten som en fartygsleverans.

När varornas utförselland är annat än Finland bestyrker myndigheterna i ifrågavarande land till exportsystemet att produkterna har levererats till ett fartyg i internationell trafik. Tullens Exportsystemet vidarebefordrar utförselbekräftelsen elektroniskt till EMCS-tjänsten, som automatiskt skapar en exportrapport till avsändaren.

Vid användning av EMCS-reservförfarandet anges koden FAD som kod för tidigare handling i exportdeklarationen. Därutöver anges det referensnummer som kunden har tilldelat reservförfarandedokumentet, dvs. avsändarens referensnummer (local reference number) samt dokumentets datum. När EMCS-reservförfarandet har använts måste också koden FIXFI absolut anges i exportdeklarationen.

Användning av EMCS-systemet / fartyget befinner sig i tredje land

När det är fråga om fartygsleveranser till ett område utanför EU ska den godkända upplagshavaren först skapa ett e-AD för export i EMCS-tjänsten och därefter inlämna Tullens exportdeklarationen till exportsystemet, dvs. agera som vid ett normalt exportförfarande.

Förenklat förfarande / fartyget befinner sig i Finland

Om den godkända upplagshavaren har beviljats tillstånd till förenklat förfarande vid fartygsleveranser används inte EMCS-tjänsten. Tillståndet till förenklat förfarande gäller endast för leveranser i Finland.

Inget tillstånd till förenklat förfarande / fartyget befinner sig i Finland

Om den godkända upplagshavaren inte innehar ett tillstånd till förenklat förfarande, och om fartyget befinner sig i Finland, behöver EMCS-tjänsten inte användas. En elektronisk exportdeklaration ska dock inlämnas till Tullens exportsystemet.

 

EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)
E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07