Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

16. Flyttningar till och från Åland

Förflyttning av harmoniserade punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande

1 Flyttningar mellan skatteupplag

När man flyttar produkter mellan skatteupplag på Åland och Fastlandsfinland kan man använda Anmälan om skattefria flyttningar av produkter som omfattas av punktskatt (EMCS) -systemet. Systemet kan också användas vid flyttningar mellan två åländska skatteupplag. Det är inte obligatoriskt att använda EMCS-systemet, utan man kan i stället använda ett förenklat förfarande (PunktskatteL 66 §), vilket även gäller för förflyttningar mellan två åländska lager.

Mera information om förenklat förfarande finns i

2 Flyttningar från Fastlandsfinland i situationer där den åländska mottagaren inte har ett skatteupplag

Det är möjligt att använda EMCS-systemet. För de produkter som flyttas upprättar avsändaren ett e-AD där leveransstället är export. I detta fall behöver en exportdeklaration inte inges. Mottagningskvittensen görs på så sätt att avsändaren av produkterna meddelar transportens ARC-kod till EMCS-gruppen och mottagaren av produkterna meddelar till EMCS-gruppen mängden mottagna produkter som hänför sig till samma ARC-kod. EMCS-gruppen jämför deklarationerna och skapar utifrån detta en mottagningsrapport i EMCS-systemet.

3 Import från länder utanför EU

Vid import av produkter till Åland från länder utanför EU tillämpas samma förfarande som vid import från dessa länder till Fastlandsfinland. För flyttning från en importplats till ett skatteupplag, en registrerad mottagare eller en tillfälligt registrerad mottagare krävs att aktören innehar tillstånd att verka som registrerad avsändare.

Vid import av produkter till Åland kan den registrerade avsändaren vara en aktör verksam i Fastlandsfinland eller på Åland. Mottagaren kan vara en åländsk godkänd upplagshavare, registrerad mottagare eller tillfälligt registrerad mottagare.

4 Export till länder utanför EU

Då produkter exporteras från Åland till länder utanför EU, används samma förfarande som vid export av varor från Fastlandsfinland. Åländska upplagshavare skapar ett e-AD i EMCS-systemet och därefter en exportdeklaration i exportsystemet.

5 Flyttningar mellan Åland och andra EU-länder

Då produkter skickas mellan andra EU-länder och Åland, kan förfarandet för intern transitering T2F användas. T2F-transitering används vid transport av sådana gemenskapsvaror som skickas till, från och mellan områden som ligger inom EU:s tullområde men utanför skatteområdet. Det beror dock på varje medlemslands praxis huruvida T2F-transitering kan användas eller om den krävs. Skillnader kan alltså förekomma mellan medlemsländerna i fråga om huruvida transitering krävs eller inte krävs då varor flyttas över skattegränsen.

 

EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)
E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07