Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

15. Händelserapport och stopp av försändelse

Under flyttningen av produkterna kan något oväntat hända, till exempel kan fordonet bli stulet eller gå sönder. Transportören, eller vid behov en annan person, kan i så fall kontakta myndigheterna (t.ex. tullen, polisen) i den medlemsstat där händelsen inträffade.

Transportören, avsändaren eller mottagaren är i kontakt med medlemsstatens vederbörande beskattningsmyndighet för punktskatter och tillställer myndigheten eventuella dokument såsom polisrapport. Om det är fråga om en händelse som inträffat i Finland ska rapporterna gällande ärendet tillställas Skatteförvaltningens EMCS-support, som registrerar dem i EMCS-systemet. Systemet producerar en händelserapport som Skatteförvaltningen skickar för kännedom till avsändaren och mottagaren även till ett annat medlemsland.

Om det inte längre är möjligt att transporten fortsätter till bestämmelselandet kan myndigheterna i det medlemsland på vars område produkterna är eller där de till exempel stals stoppa försändelsen. Både avsändaren och mottagaren får ett meddelande i EMCS-tjänsten om att försändelsen stoppats.

 

EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)
E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07