Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

18. Identifikation av transportenhet i e-AD

Transportsätt

Transportenhet

Beskrivning av transportenhet

Identifikation

1 - Sjöfart

Container

Container på ett havsgående fartyg Containernummer

Fordon

Ett havsgående fartyg Fartygsidentifikation

Släpvagn

Irrelevant i denna kontext

2 - Järnvägstransport

Container

Container på en järnvägsvagn Containernummer

Fordon

Tåg Tågets nummer

Släpvagn

Järnvägsvagn Vagnens nummer

3 - Vägtransport

Container

Container på en lastbil eller en släpvagn Containernummer

Fordon

Lastbil Lastbilsnummer

Släpvagn

Identifierbar släpvagn
Om släpvagnen inte är identifierbar, hänvisa till
Släpvagnens nummer

4 - Flygtransport

Container

Container på ett flygplan Containernummer

Fordon

Flygplan Flygets nummer

Släpvagn

Irrelevant i denna kontext

5 - Postförsändelse

Alla

När det är fråga om postförsändelser, är transportenheten inte relevant

6 - Annan

Container

Container vars transportsätt är oidentifierat Containernummer

Fordon/släpvagn

Irrelevant i denna kontext

7 - Fasta transportinstallationer

Alla

Fasta transportinstallationer såsom rörledningar är uteslutna från EMCS-systemet

8 - Transport på inre vattenvägar

Container

Container på ett fordon eller ett fartyg som bogseras på inre Containernummer

Fordon

Pråm med egen framdrivning på inre vattenvägar Identifikation av pråmen

EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)

E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07