Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

13. Direkt leverans

Mottagarens åtgärder då direkt leverans används

Med direkt leverans avses att punktskattepliktiga produkter tas emot under ett uppskovsförfarande någon annanstans än i en godkänd upplagshavares skatteupplag eller en registrerad mottagares lokaler.

Den godkända upplagshavaren och den registrerade mottagaren ska registrera sig som användare av direkt leverans. En registreringsanmälan ska göras innan direkt leverans kan införas.

Du kan göra registreringsanmälan i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Skatteförvaltningen ger ett överklagbart beslut om registreringen. Av tillsynsskäl kan skatteförvaltningen begränsa eller förbjuda användningen av direkt leverans.  

Då direkt leverans används ska produkterna avsändas från ett skatteupplag i en annan medlemsstat eller från en importplats belägen i en annan medlemsstat eller i Finland. Mottagaren som har rätt till direkt leverans meddelar avsändaren till vilken adress produkten ska levereras. Produkterna kan till exempel levereras direkt till mottagarens egna kunder.

När produkterna tagits emot på platsen för direkt leverans ska mottagaren som har registrerat sig som användare av direkt leverans lämna en mottagningsrapport i tjänsten Anmälan om skattefria flyttningar av produkter som omfattas av punktskatt, dvs. EMCS-tjänsten. Den registrerade mottagaren är skatteansvarig och har skyldighet att rapportera mottagandet av produkterna på platsen för direkt leverans.

Mottagningsrapporten ska lämnas in utan dröjsmål och senast inom fem vardagar efter att flyttningen avslutats. EMCS-supporten kan på begäran av den skattskyldige och av grundade skäl förlänga tidsfristen för inlämnande av mottagningsrapporten.

Direkt leverans kan användas vid mottagande av både harmoniserade punktskattepliktiga produkter och nationellt punktskattepliktiga produkter.  När det gäller nationellt punktskattepliktiga produkter används inte EMCS-tjänsten.

Avsändarens åtgärder då direkt leverans används

Avsändaren ska försäkra sig om att mottagaren har tillstånd för direkt leverans. Om detta tillstånd saknas kan man inte skapa ett e-AD i EMCS-tjänsten. 

EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)
E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07