12. Öppen destination vid flyttning av energiprodukter

En godkänd upplagshavare eller registrerad avsändare kan sända harmoniserade punktskattepliktiga energiprodukter under ett uppskovsförfarande sjövägen eller på inre vattenvägar också till en sådan mottagare som inte är känd då avsändaren upprättar det e-AD-utkast som avses i 58 § i punktskattelagen.

Avsändaren ska tillställa Skatteförvaltningen uppgifterna om mottagaren via Anmälan om skattefria flyttningar av produkter som omfattas av punktskatt (EMCS) -systemet genast när uppgifterna är kända, dock senast efter att flyttningen avslutats.

 

EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)
E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07