Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

11. Ändring av destination och återkallande av e-AD

Ändring av destination

Avsändaren kan ändra destinationen för alla produkter eller för en del av dem. Destinationen kan inte ändras om mottagaren har godkänt hela försändelsen som mottagen i EMCS-systemet.

Om produkterna överhuvudtaget inte tas emot eller endast en del av produkterna tas emot, ska avsändaren ändra destinationen för de produkter som inte tagits emot. Det är till exempel möjligt att mottagaren vill ha resten av produkterna i något annat av sina lager. I sådana fall upprättar avsändaren av produkterna en anmälan om ändring av destination i EMCS-systemet. Information om ändringen skickas till aktörens e-post. Statusen för det ursprungliga e-AD:t ändras till ”ändring av destination”.

Det kan också vara fråga om en situation där man vill leverera produkter som inte tagits emot till en helt annan mottagare. I sådana fall ändrar produkternas avsändare destinationen. Den första mottagaren får information om ändringen av destination till den e-postadress som han eller hon uppgett. I e-posten meddelas inte den nya mottagaren av produkterna.

Återkallande av e-AD

Avsändaren kan återkalla ett e-AD endast om de produkter som anges i dokumentet inte har lämnat skatteupplaget, dvs. att flyttningen inte ännu har påbörjats. Om en utländsk avsändare återkallar ett e-AD får den finska mottagaren information om återkallandet till sin e-postadress. Statusen för e-AD:t ändras till ”återtaget” i EMCS-systemet.

Om situationen är den att produkterna redan har lämnat skatteupplaget och man vill återkalla transporten måste avsändaren ändra transportens destination tillbaka till sitt eget lager och rapportera mottagandet av produkterna i EMCS-systemet.

 

EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)
E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07