Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

10. Export av harmoniserade punktskattepliktiga produkter till länder utanför EU

Vid flyttning av punktskattepliktiga produkter för export till länder utanför EU är det den godkända upplagshavarens uppgift att för dessa produkter skapa ett e-AD (elektroniskt administrativt dokument) i webbtjänsten Anmälan om skattefria flyttningar av produkter som omfattas av punktskatt, dvs. EMCS-tjänsten, där typ av leverans är leverans för export.  EMCS-tjänsten ger frakten en administrativ referenskod, dvs. en ARC-kod.

En exportdeklaration ska därefter lämnas in i Tullens exportsystemet. I exportdeklarationen anges som kod för tidigare handling AAD+ARC-kod (den administrativa referenskoden för e-AD) samt datum. Som handlingens nummer för AAD-koden anges ARC-koden, efter vilken anges det tresiffriga numret för produktpartiet. Produktpartiets nummer anges i EMCS-tjänsten utan nollor, och då ska man lägga till nollorna före produktnumret om det finns färre än hundra produktpartier. Beakta också att man för varje varuparti i exportdeklarationen bara får ange en AAD-kod. En viss kombination av ARC-kod och produktparti får bara anges en gång.

På utfartstullkontoret bekräftar tullmyndigheten utförseln av produkterna från EU i Tullens exportsystemet. Exportsystemet vidarebefordrar utförselbekräftelsen till Skatteförvaltningens EMCS-tjänsten, som skapar en exportrapport till avsändaren.

Om de punktskattepliktiga produkterna av någon orsak inte fysiskt lämnar unionens område efter en exportbekräftelse från exportsystemet eller om godset efter exportbekräftelsen returneras tillbaka till unionens område utan att ha varit i ett tredje land, ska kunden omedelbart kontakta Skatteförvaltningens EMCS-stöd för att utreda saken.

Vid användning av EMCS-reservförfarandet anges koden FAD som kod för tidigare handling i exportdeklarationen. Därutöver anges det referensnummer som kunden har tilldelat reservförfarandedokumentet, dvs. avsändarens referensnummer (local reference number) samt dokumentets datum.

 

EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)
E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07