Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

09. Import från länder utanför EU

Harmoniserade punktskattepliktiga produkter: flyttning från importplats eller tullager

För flyttning av produkter som överlåtits till fri omsättning från en importplats eller ett tullager till ett skatteupplag, en registrerad mottagare eller en tillfälligt registrerad mottagare krävs att aktören innehar tillstånd att verka som registrerad avsändare. Dessutom övervakas flyttningarna från och med 1.1.2011 med EMCS-systemet. Produkterna kan endast tas emot från registrerade avsändare i EMCS-systemet. Transporten måste åtföljas av den administrativa referenskoden för e-AD, dvs. ARC-koden.

Skapande av elektroniskt administrativt dokument (e-AD)

Innan man skapar ett e-AD ska man lämna in en importtulldeklaration i ITU-systemet. Uppgifterna som angetts i ITU förs elektroniskt över till EMCS-systemet, där bland annat tillståndsuppgifterna gällande den registrerade avsändaren kontrolleras. I EMCS-systemet sparas automatiskt följande uppgifter som angetts i tulldeklarationen: den registrerade avsändarens punktskattenummer, transaktionskoden för import, införseltullkontorets kod, varuhavarens namn och FO-nummer eller annan kod, varukodsuppgifter, varornas KN-nummer, varugruppernas produktgruppskoder, varornas mängd i enhet i enligt punktskatt samt brutto- och nettovikt.

Den registrerade avsändaren finner deklarationerna i EMCS-systemet med hjälp av tullkontorets kod. Man får fram de importerade produkter för vilka ett e-AD ska skapas genom att välja tullkontorets kod. Försändelser som omfattas av en eller flera importdeklarationer får anges på ett och samma e-AD när det gäller en registrerad avsändare som avsänder produkterna samtidigt till en mottagare.

I EMCS-systemet fyller den registrerade avsändaren i de uppgifter som saknas i e-AD:t som förhandsifyllts på basis av tulldeklarationen, varefter systemet kontrollerar de angivna uppgifterna elektroniskt. Om uppgifterna som krävs är korrekta så ger systemet e-AD:t en ARC-kod. Koden förs automatiskt över till ITU-systemet, som fullföljer förtullningstransaktionen och skapar överlåtelsebeslutet.

Ändringar i importtulldeklarationer

Vid tullklareringen av harmoniserade punktskattepliktiga produkter som importerats från tredje land överlåts produkterna vanligtvis till fri omsättning eller så flyttas de till ett tullager. När dessa produkter flyttas till ett tullager uppbärs inga import- eller punktskatter för dem. De är skattefria under tullagerförfarandet. När man vill avsluta tullagerförfarandet och begär att produkterna överlåts till fri omsättning, handlar man på samma sätt som när produkterna överlåts till fri omsättning direkt på importplatsen.

Betalningstidpunkten för punktskatterna och de eventuella tilläggsuppgifter som antecknas i tulldeklarationen om övergången till fri omsättning varierar beroende på om deklaranten är kontant eller kreditkund hos Tullen. Kravet på tilläggsuppgifter beror också på om produkterna flyttas från en importplats eller ett tullager till uppskovsförfarandet.

 

EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)
E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07