Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

08. Registrerad avsändare

I vilka situationer behövs tillstånd att verka som registrerad avsändare?

Tillståndet behövs endast då harmoniserade punktskattepliktiga produkter (alkohol och alkoholdrycker, tillverkad tobak och flytande energiprodukter) efter övergång till fri omsättning flyttas från importplatsen (t.ex. gränstullkontor, tillfälligt lager, tullager) till ett skatteupplag, en registrerad mottagare eller en tillfälligt registrerad mottagare under ett uppskovsförfarande.

Vem kan få tillståndet?

Skatteförvaltningen kan på ansökan bevilja tillstånd att verka som registrerad avsändare till fysiska eller juridiska personer som i sin affärsverksamhet avsänder harmoniserade punktskattepliktiga produkter efter att dessa övergått till fri omsättning.

En godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, registrerad avsändare och skatterepresentant behöver för sin verksamhet ett tillstånd som Skatteförvaltningen beviljat. Man ansöker om tillstånd i elektroniskt.

Du kan lämna din ansökan om tillstånd i MinSkatt. 

Gå till MinSkatt

Kräver tillståndet en garanti?

En garanti måste ställas för att man ska kunna få tillstånd att verka som registrerad avsändare. Garantin ska vara giltig i hela EU. Skatteförvaltningen fastställer garantibeloppet i samband med beviljandet av tillståndet att verka som registrerad avsändare.

Att flytta produkter i praktiken

Den som lämnar in deklarationen ska ange den registrerade avsändarens punktskattenummer i importdeklarationen. Skatteförvaltningens elektroniska system kontrollerar punktskattenumrets riktighet och tillståndsuppgifterna. Efter detta skapar den registrerade avsändaren ett e-AD i EMCS-tjänsten utgående från de förhandsifyllda uppgifterna från deklarationen och systemet ger e-AD:t en administrativ referenskod som identifierar e-AD, dvs. en ARC-kod.

Transporten av de punktskattepliktiga produkterna måste åtföljas av ARC-koden, till exempel en pappersutskrift av e-AD eller ett annat kommersiellt dokument där ARC-koden för e-AD tydligt finns angiven. Detta dokument ska på begäran kunna uppvisas för den behöriga myndigheten under hela flyttningen under ett uppskovsförfarande. e-AD skickas till mottagaren av produkterna elektroniskt via EMCS-tjänst. Mottagare ska omedelbart eller senast fem vardagar efter att flyttningen avslutats avge en mottagningsrapport för produkterna via EMCS-tjänst.

OBS! Vid flyttning av nationellt punktskattepliktiga produkter (bl.a. läskedrycker, smörjoljor och smörjmedel, stenkol) till skatteupplag eller registrerad mottagare används inte den elektroniska EMCS-tjänsten eller registrerad mottagare.

 

EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)
E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07