Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

07. Leverans till fel mottagare

Det är möjligt att punktskattepliktiga produkter levereras till fel mottagare på grund av ett mänskligt fel eller i syfte att missbruka mottagarens punktskattenummer.

En mottagare som får besked om ett e-AD för en försändelse som han eller hon inte har beställt kan avvisa hela partiet efter att det anlänt. Avvisandet ska alltid motiveras. Avsändaren ska i så fall ange en ny destination för försändelsen. Om mottagaren misstänker att avsändaren har försökt missbruka mottagarens punktskattenummer ska detta omedelbart anmälas till Skatteförvaltningens EMCS-support.

Alternativt kan mottagaren kontakta avsändaren och be om att e-AD:t återkallas, om transporten inte ännu har avgått från avsändarens lager. Om produkterna redan är på väg, kan mottagaren be avsändaren göra en ändring av destinationen. En sådan åtgärd kan vara på sin plats särskilt om handelsparterna är bekanta sedan tidigare och mottagaren misstänker mänskligt misstag.

I alla fall är det skäl för mottagaren att försäkra sig om att statusen för det felaktiga e-AD:t ändras till ”återtaget” eller ”ändring av destination” i EMCS-systemet.

 

EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)
E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07