Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

06. Förklaring till svinn eller överskott

Avsändaren och mottagaren har möjlighet att ge en förklaring till avvikelser som upptäckts vid flyttning av punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande. Vid flyttning kan produkterna eller en del av dem bli förstörda eller förloras. Vid mottagande av produkter kan det också framgå att en större mängd produkter flyttats än vad som angetts i e-AD.

En förklaring gällande svinn eller överskott kan göras när produkternas mottagare har upprättat en mottagningsrapport, där avvikelserna vid flyttningen godkänns. Det är frivilligt att skicka förklaringar gällande svinn eller överskott, men vi rekommenderar att dessa förklaringar görs. Förklaringarna till svinn eller överskott görs i webbtjänsten EMCS via funktionen Förklaring till avvikelser.

Finlands EMCS-tjänsten skickar även den andra partens förklaringar om svinn och överskott för kännedom till den finska parten. Huruvida den finska partens förklaring skickas för kännedom till handelspartnern i det andra medlemslandet beror på ifrågavarande lands system.

Förklaring till svinn

När svinn angetts i mottagningsrapporten kan det av beskattningsorsaker senare vara nödvändigt för både avsändaren och mottagaren att förklara vad svinnet berodde på. Man kan skicka så många svinn- eller överskottsförklaringar i efterhand gällande samma e-AD som det är nödvändigt.

Det kan också hända att en orsak till vad man tidigare trott vara svinn kommer fram senare. Avsändaren kan till exempel berätta att han inte skickade alla produkter som anges i e-AD. Mottagarens förklaring kan till exempel vara att en del av produkterna kom först senare, efter att mottagningsrapporten hade skickats. Även då kan man med funktionen Förklaring till avvikelser berätta vad som faktiskt hände.

Om produkterna blir fullständigt förstörda eller oåterkalleligen går förlorade till följd av sin beskaffenhet (till exempel blir gamla eller avdunstar) eller om det är fråga om oförutsägbara omständigheter (till exempel brand eller skada), anses produkternas förstörelse inte vara frisläppande för konsumtion och ingen skyldighet att betala skatt uppkommer. Att produkterna blivit förstörda eller gått förlorade ska på ett tillfredsställande sätt påvisas för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där detta skedde eller upptäcktes. Medlemsstaterna kan beskatta produkterna på grund av oförklarat svinn som framkommit på deras eget område.

Förklaring till överskott

En förklaring kan också ges för mottagna övertaliga produkter. Det kan t.ex. vara fråga om en situation där ett fel inträffat i samband med lastningen, men mottagaren bestämmer sig för att trots det godkänna de övertaliga produkterna och betala punktskatten för dem i samband med att de frisläpps för konsumtion.

 

EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)
E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07