Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

05. Anmärkning eller vägran i förväg

Anmärkning

Mottagaren av e-AD har möjlighet att via EMCS-systemet meddela produkternas avsändare att e-AD inte motsvarar beställningen. Mottagaren skickar då en anmärkning till avsändaren. Detta är möjligt fram tills dess att produkterna har anlänt till mottagaren. Produkternas avsändare kan då ändra destinationen. Om flyttningen av produkterna inte har inletts kan avsändaren även återkalla e-AD.

Vägran i förväg

Före produkternas ankomst kan mottagaren av e-AD även skicka ett meddelande via EMCS-systemet till avsändaren av produkterna i vilket man meddelar i förväg att man vägrar ta emot försändelsen. Då måste avsändaren normalt ändra destinationen för produkterna. Om flyttningen av produkterna inte har inletts kan avsändaren även återkalla e-AD.

Funktionerna för anmärkning och vägran i förväg kan användas i situationer där produkterna som anges i e-AD inte alls har beställts eller e-AD inte motsvarar beställningen. På e-AD kan det exempelvis finnas en större mängd av en produkt än vad som beställts eller fel produktkoder. Om mottagaren misstänker bedrägeri är det alltid skäl att på förhand vägra e-AD:t och kontakta myndigheterna.

Om e-AD inte motsvarar beställningen men mottagaren inte har skäl att misstänka bedrägeri, kan han eller hon i stället för att göra en anmärkning också invänta transportens ankomst och meddela eventuella avvikelser i sin mottagningsrapport.

Om en mottagningsrapport gjorts kan inte någon anmärkning eller något meddelande om vägran i förväg längre upprättas i EMCS-systemet. Dessa funktioner kan användas fram tills dess att produkterna har anlänt till mottagaren. Det går att skicka en anmärkning eller vägran i förväg endast i webbtjänsten EMCS.

EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)
E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07